သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို မိုဒီက က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲ ဘာလို႔မဖိတ္သလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/04/2014 06:32:00 PM


အာခီလက္ရွ္ပီလာလာမာရီ

အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ မိုဒီသည္ ေမလ ၂၆ ရက္က ၎၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲသို႔ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ကလနားစပ္ႏုိင္ငံတိုင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားလ်က္ သမိုင္းက႑သစ္တစ္ခု ဖြင့္လိုက္သည္။

ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေတာင္အာရွအသင္း (အက္စ္ေအေအ အာရ္စီ) ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အက္စ္ေအေအအာရ္စီ ေလ့လာသူ ေမာရစ္ရွပ္စ္ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္သည္။ ျပည္ပ ေရာက္ တိဗက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပင္ ဖိတ္ၾကားခံရၿပီး ျမန္မာကို မဖိတ္ၾကားခဲ့ေပ။ဘာေၾကာင့္ မိုဒီသည္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ မ်ားကို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားထက္ ဦးစားေပးေနရသနည္း။

ျမန္မာကို ဖိတ္ၾကားသူမ်ားတြင္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အခိုင္ အမာ တည္ေဆာက္ သြားလိုသည္ဟူေသာ အစိုးရသစ္၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ မဖိတ္ဘဲထားခဲ့ျခင္းက အေတာ္ကေလး ႐ုပ္ဆိုးေသာအခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ အိႏိၵယ ႏွင့္ျမန္မာသည္ ၁,၆၂၄ ကီလိုမီတာ (သို႔မဟုတ္) ၁,၀၀၉ မိုင္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို မဖိတ္ျခင္းမွာ မွားယြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ တမင္ ခ်န္ထားမႈေတာ့ ျဖစ္ပံုမရပါ။ မည္သူမွ် မထင္ထားေသာ အေၾကာင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါမည္။ ဤပြဲမွာ တစ္ႏုိင္ငံအေပၚ တစ္ႏုိင္ငံက ႐ႈျမင္ၾကပံု ႏွင့္ဆိုင္သည္။ ျမန္မာသည္ အက္စ္ေအေအအာရ္စီ၏ ေလ့လာသူ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္ အာရွႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အခိုင္အမာ ရွိသည္မဟုတ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘက္သို႔သာ ပို၍ အေျချပဳထား ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယဘက္က ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အိႏိၵယ၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ေတာင္အာရွ ခ်စ္ၾကည္ေဖာ္ေရြမႈမ်ဳိးျဖင့္ ဆက္ဆံေနျခင္း မဟုတ္။

အိႏိၵယ၏အေရွ႕ေမွ်ာ္ မူ၀ါဒေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ဤရင္းႏွီးမႈမရွိျခင္းကို အခ်ဳိ႕ သူမ်ားကေတာ့ အံ့အားသင့္ ခ်င္ သင့္မိမည္။ သို႔ရာတြင္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရး ဆက္ဆံမႈေတြ မည္သို႔ရွိ လာခဲ့ၾကသည္ စေသာ စကားအလွေတြ ေျပာေနၾကေသာ္လည္းျမန္မာႏွင့္အိႏိၵယတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ မတူတာေတြ ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာက ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ဘက္သို႔ ပို၍ နီးစပ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယသည္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို လာမည့္လ အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ပို၍ ဦးစားေပး လာမည္ကို ကား သံသယျဖစ္ဖြယ္ မလိုေပ။ ယခင္ ကြန္ဂရက္အစိုးရသည္ မိမိတို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမိခဲ့သည္။

ကြန္ဂရက္ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အိႏိၵယသည္ တကယ္ေတာ့ အေနာက္တိုင္း ႏိုင္ငံမဟုတ္ အာရွ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေမ့ေနၾကသည္။ ဘီေဂ်ပီ အေတြးအေခၚတြင္ကား ထိုသို႔ မဟုတ္။ အာရွဘက္ဆီသို႔ ပို၍ အေျချပဳထားသည္။ အိႏိၵယသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ပို၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ကုန္းလမ္းအားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျဖတ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယသည္ မၾကာေသးမီက အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသရွိ အင္ဖာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၱေလးသို႔ ဘတ္စ္ ကားလမ္းေဖာက္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ပို၍ အေရးပါေနသည့္အခ်က္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏိၵယ ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကားတြင္ တည္ရွိေနေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခါ့ခ်င္ႏွင့္ မိုဒီတို႔ စကားေျပာၾကရာတြင္ လီခါ့ခ်င္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ကူမင္းႏွင့္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတို႔ကို ဆက္ဆံမည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-ျမန္မာ (ဘီ အိုင္စီအမ္) စီးပြားေရးစႀကႍကို ျမန္မာကို ျဖတ္၍ တည္ေဆာက္ရန္ ေႏြးေထြးစြာ အႀကံျပဳခဲ့ေပသည္။ ထိုသို႔ ျမန္မာ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ဆက္သြယ္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ အိႏိၵယကပစ္ထားသလို ရွိေနခဲ့ေသာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ စီးပြားေရးပြင့္လန္းလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ အေရွ႕ေမွ်ာ္၀ါဒသည္ ေတာင္အာရွ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မွသာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။ယင္းသို႔မဟုတ္ပါက အေရွ႕ေမွ်ာ္၀ါဒသည္ အဓိပၸာယ္သိပ္ရွိလွမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေတာင္အာရွသည္ မိုဒီအတြက္ ဦးစားေပးျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: THE DIPLOMAT
Mizzima Burmese