၀န္ႀကီးဌာနမ်ား မတည္ႏုိင္သည့္ ကတိမ်ားေပးျခင္းသည္ ျပည္သူကုိ ေစာ္ကားရာေရာက္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေ၀ဖန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/04/2014 02:06:00 PM


၀င္းကုိကုိလတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မဇၥၽိမ။ ။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၌ မတည္ႏုိင္သည့္ကတိမ်ား ေပးျခင္းသည္ ျပည္သူကုိ ေစာ္ကားရာေရာက္သည္ဟု
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္လုိက္သည္။

ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ထြန္းက “မတည္ႏုိင္တဲ့ကတိေတြကုိ မလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ကိစၥေတြကုိ (လႊတ္ေတာ္မွာ) ေျဖၾကားသြားတာဟာ ျပည္သူကုိ
ေစာ္ကားရာေရာက္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၃ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကုိ
ဖတ္ၾကားတင္သြင္းရာအၿပီး ၎က အထက္ပါအတုိင္းေ၀ဖန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႕ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ လႊတ္ေတာ္၌ ကတိေပးေျဖၾကားမႈမ်ားသည္ ေပါ့ေလွ်ာ့မႈမ်ားစြာရွိေနၿပီး "ကတိေတြကုိ လြယ္လြယ္ေပးတတ္တယ္ ျဖစ္သလိုေျပာတယ္
၀န္ႀကီးေတြက"ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ထြန္းက ဆုိသည္။

၎က အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊ ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈအေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္စသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆင္ေျပသလုိ
ေျဖၾကားမႈမ်ားရွိသည္ဟုလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းဦးကလည္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ စက္႐ုံထုတ္ေရဆုိးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရး
ထိခုိက္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးခဲ့ရာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ မန္းစည္ပင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု
ကတိျပဳေသာ္လည္း မေဆာင္ရြက္ေသးဟု ဆုိသည္။

“ေမးထားတာ ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီ။ ျပဳထားတဲ့ကတိကုိ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ပဲျဖစ္သလား။ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္တာလားဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ သံသယေတာ့ျဖစ္မိတယ္" ဟု၎က
ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းကလည္း အ႒မအႀကိမ္က ၎၏ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းကုိ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ကုိယ္စား ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေက်းရြာ ၉၅ အား မီးလင္းရန္ ယခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း
မရွိေသးဟု ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္မွ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းအထိ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းကာ ကတိျဖစ္ခဲ့သည့္ေမးခြန္းမ်ား၊ အတည္ျပဳခဲ့သည့္
အဆုိမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ႕က ၿပီးျပတ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ၁၁၁၈ ခုရွိသည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္
တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Mizzima Burmese