၁၀ တန္းမေအာင္ မပူေပါင္ ဟုိလူႀကီးေတာင္ ေဒါက္တာျဖစ္ေသး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/05/2014 08:57:00 AM


‘သမီးက ေအာင္သလား’

‘ေအာင္တယ္ ေျပာတာပဲ’

‘ေဟာဗ်ာ၊ ေအာင္စာရင္းၾကည့္လာၿပီး မၾကည့္ဘူးလား’

‘ဟင့္ ဟင္၊ မၾကည့္ဘူး’

‘ဒါဆို သမီးေအာင္တယ္လုိ႔ ဘယ္သူကေျပာတာလဲ’

‘သူငယ္ခ်င္ေတြ၊ သူတို႔ေျပာၾကတာ’

‘ေဟာဗ်ာခက္ၿပီ၊ ကုိယ့္ေအာင္စာရင္းကုိ ကုိယ္တုိင္မၾကည့္ရဘူးဆုိေတာ့ တယ္ခက္ပါလား’

‘ဂုဏ္ထူးပါေသးလား’

‘တစ္ဘာသာပါတယ္ ေျပာတာပဲ’

‘ဒါကုိေဒါသျဖစ္ေနတယ္ထင္တယ္၊ သမီးက ဘယ္ႏွဘာသာဂုဏ္ထူးမွန္းထားတာလဲ’

‘သမီး အေျဖတိုက္တုန္းက ေလးဘာသာ၊ ငါးဘာသာဂုဏ္ထူးရမယ္လုိ႔ ဆရာမကလည္း ေျပာထား တာ၊ အခုတစ္ဘာသာဆုိေတာ့ ဘာမွလုပ္မရဘူး၊ က်တာကမွ ေနာက္ႏွစ္ျပန္ေျဖရင္ရဦးမယ္၊ က်တာ ထက္ဆုိးတယ္’

‘သမီးကဆရာဝန္လုပ္ခ်င္တာလား။’

‘သမီးက ဆရာဝန္ေတာ့ မမွန္းပါဘူး၊ သူနာျပဳလုပ္ဖုိ႔မွန္းထားတာ၊ ဘာလဲြသြားသလဲ မေျပာတတ္ပါဘူး’၊ ‘စိတ္အားမငယ္ပါနဲ႔သမီးရယ္၊ ဘယ္ဘာသာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ထူးခၽြန္ေအာင္သာႀကိဳးစားပါ’ ဟုေျပာလုိက္ရ သည္။

‘ေအာင္တယ္ကြ၊ ေအာင္တယ္၊ ေဟ့ေကာင္မင္းလည္းေအာင္တယ္၊ လာၾကသြားစားၾကမယ္၊ ေသာက္ ၾကမယ္’

‘ဂ်ပုမေလးလည္း ေအာင္တယ္ကြ’

‘မေအာင္ပါဘူးကြ၊ ငါနဲ႔မနက္ကေတြ႕ေတာ့ ေမးၾကည့္တာက်တယ္တဲ့၊ က်ေအာင္ေျဖခဲ့တာတဲ့၊ သခ်ၤာမ ရဘူးေျပာတယ္’

‘မင္းကုိလိမ္ေျပာတာ၊ သူ႔ခုံနံပါတ္ငါသိတယ္၊ ငါနဲ႔သုံးေယာက္ျခားတာ၊ ဂ်ပုမေလးေအာင္တယ္၊ လာ လာေဂဇက္ကုိ ငါျပမယ္’

‘အလကားပါကြာ၊ သူကလည္းေလးဘာသာဂုဏ္ထူးမွန္းထားတာ အခုတစ္ဘာသာမွ ဂုဏ္ထူးမပါလုိ႔ ေဒါသျဖစ္ေနတာ’

၇-၆-၂၀၁၄ ရက္ နံနက္ကျဖစ္ပါ၏။ စာေရးသူ၏ေျမးလည္း ၁၀ တန္းေျဖထားသျဖင့္ ေအာင္စာရင္းကုိ စာေရးသူကုိယ္တုိင္သြားၿပီး ၾကည့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏ ေျမးလည္းဘာဂုဏ္ထူးမွ မပါဝင္ပါ။ သူကအစကတည္းက ဂုဏ္ထူးမမွန္း၊ ႐ုိး႐ုိးေအာင္မည္ဟု ေျပာသည္။ ၁၀ တန္းေအာင္သည္အထိ တစ္ႏွစ္မွမက်ဘူး။ ဒါကုိပင္ သူ၏မိဘေတြက ဝမ္းသာမဆုံးျဖစ္ေနသည္။

စာေရးသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကေလးေတြ၏ ပညာေရးကုိစဥ္းစားေနမိေတာ့သည္။ ဒါနဲ႔ပဲစာအုပ္စင္ ေပၚမွ စာအုပ္အနီႀကီး Staistical Year Book 2010 ကုိဆဲြခ်ၿပီး ပညာေရးက႑ကုိ ဖြင့္ၾကည့္မိပါေတာ့ ၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားဦးေရ

(က)    မူလတန္းေက်ာင္းသားေပါင္း ၅၀၁၃၅၈၁-၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း

(ခ)     အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၀၄၇၇၉၆-၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း

(ဂ)     အထက္တန္းေက်ာင္းသားေပါင္း ၆၃၈၄၀၂-၈ ရာခုိင္ႏႈန္း

စုစုေပါင္း ၇၆၉၉၇၇၉-၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

ဤစာရင္းသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ေနေသာ ကေလးမ်ားမပါဝင္ေပ။ ပညာသင္ေန ေသာ ကေလးမ်ားမပါဝင္ေပ။ ဘာသာေရးေက်ာင္း၊ လူမႈေရးေက်ာင္း၊ အလြတ္သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားစာရင္းလည္း မပါဝင္ေပ။

အၾကမ္းဖ်င္းၿခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္းရွိေန သည္။ မူလတန္းတြင္ ငါးသန္းရွိေသာ္လည္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျခာက္သိန္းက်န္ေတာ့ သျဖင့္ ေလးသန္းေက်ာ္မွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္မွာပင္ ေက်ာင္းထြက္ၾကရသည္။ သုံးသန္း မွာ မူလတန္းအဆင့္မွာပင္ ေက်ာင္းထြက္ၾကရသည္။

အထက္တန္းအဆင့္တြင္လည္း ၁၀ တန္းစာေမးပဲြတြင္ ေျဖဆုိသူငါးသိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ တစ္သိန္းေအာင္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားေလးသိန္းမွာ ေက်ာင္းထြက္ၾကရျပန္သည္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သားတစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔မွာ ကံေကာင္းမွဖေလာင္းဖားျဖစ္သလုိ ခက္ခဲလွပါ၏။ တကၠသုိလ္ေရာက္သြားလွ်င္ ေတာ့တတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မတတ္သည္ျဖစ္ေစ အေအာင္ေပးလုိက္ၾကသည္။ ေငြေပးလွ်င္ေအာင္တာပဲ ဟုဆုိသည္။

သာမန္ဘဲြ႕ေတြကုိ မဆုိႏွင့္၊ ပါရဂူေဒါက္တာဘဲြ႕ရသူမ်ား စာရင္းမွာပင္ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄၃၆ ဦး၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၇၇၃ ဦး၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၅၂၇ ဦး၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၆၉၀ ေပၚထြက္ခဲ့သည္ဟုဆုိသျဖင့္ ေလးႏွစ္အတြင္း ေဒါက္တာဘဲြ႕ရသူ ၃၄၂၈ ဦးေပၚထြက္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဒီဒီဟုိဟုိတကၠသုိလ္ျမင္ျမင္သမွ် ပါေမာကၡ၊ ဆရာျဖစ္မူ ပါရဂူဟု တကၠသုိလ္ပညာေရး ေလာကမွစာဆုိထြက္လာပါသည္။

ဤမွ်ပညာရွင္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးေနပါေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမွာတစ္ေန႔တျခားနိမ့္က်လာ ေနပါသည္။ ပညာေရးသည္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရပါမည္။ ျမနမာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး ကေတာ့ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္စပ္မႈလုံးဝမရွိ။ ယခုေတာ့ ပညာေရးႏွင့္စီးပြားေရးက ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံ တစ္လမ္းျဖစ္ေနသည္။

အထက္တန္းႏွင့္ အေျခခံပညာေရးအဆင့္မွ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရသူမ်ားသည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ လူ႔ဘဝ ထဲမွာေနႏုိင္ေအာင္ စုေပါင္းအေျဖရွာသင့္ၾကၿပီ။ ထုိကိစၥကုိ ပညာေရးေလာကမွ အၿငိမ္းစားယူထားၾက ေသာ ပါေမာကၡ၊ ညႊန္/မွဴး ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ အထက္တန္းျပ ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့သည္။

ပညာေရးေလာကမွာ အဆုံးအျဖတ္ညႊန္ၾကားေပးႏုိင္သည့္ ရာထူးမ်ားတြင္စစ္ဗိုလ္မ်ားရွိေသးသေရြ႕ ပညာေရးျပဳျပင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟုဆရာႀကီးတစ္ဦးက ဥပမာမ်ားျဖင့္ေျပာျပသည္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲလွ်င္ စာေမးပဲြစနစ္ႏွင့္ ေမးခြန္းစနစ္ေျပာင္းလဲရမည္။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ဥပမာ-မွန္ဘီလူးလုံလုံ ေလာက္ေလာက္ရွိရမည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ အတြက္ မွန္ဘီလူးတစ္လက္ႏႈန္းေလာက္ ႏွင့္သင္ရတာ ဘာမွ်တတ္ေအာင္ မသင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ပါေမာကၡႀကီးကေျပာျပသည္။

ပညာေရးတကၠသုိလ္မ်ားအတြက္ တုိးရသည့္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ ေက်ာင္းေတြေဆာက္ပစ္တာ သဲထဲေရ သြန္ပစ္တာပဲ။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြဝယ္ရမည္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရ မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားကုိ ပညာသင္ေတြမ်ားမ်ားလႊတ္ရမည္။ ေက်ာင္းမ်ားေကာင္းလာ႐ုံႏွင့္ ပညာ ေရးမတုိးတက္ႏုိင္၊ သင္ၾကားေရးေကာင္းမွ ပညာေရးတုိးတက္မည္ျဖစ္သည္။

ဒါဟာလည္း လဲြမွားသည့္စီမံခ်က္ေတြပဲဟု တစ္ဦးကေျပာသည္။ ဒါကလည္းစစ္ဗုိလ္ေတြဝင္႐ႈပ္တာပဲ ဟု တစ္ဦးကေဆြးေႏြးလာျပန္သည္။ ‘ဒါကေတာ့ ဆရာရယ္၊ ပညာေရးမွာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုိင္းေတြမွာလည္း စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းေတြဝင္႐ႈပ္ေနတာပဲ’ ဟုတစ္ဦးက ဆုိလာျပန္သည္။ အခုေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ေတြဆုိၿပီး စစ္ဗိုလ္ေတြခန္႔လုိက္ျပန္ၿပီ။ ႐ႈပ္ၾကဦးမည္။ စစ္တပ္မွာဗုိလ္သင္တန္းလုိ႔ သာေခၚတာ။ တပည့္လုပ္နည္း သင္တန္းပဲဗ်။ အမိန္႔နာခံဖုိ႔ပဲ ႐ုိက္သြင္းထားတာ။ ေရဘူးေပါက္တာကုိ မေျပာနဲ႔၊ ေရပါတာပဲ လုိခ်င္တယ္ဆုိသည္ စစ္ဗုိလ္ေတြေျပာေနက် စကားပဲဗ်။ ေရဘူးကုိမဖာဘဲႏွင့္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေရပါမွာလဲ။ သူတို႔မွာမဖာဘဲႏွင့္ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ေရပါမွာလဲ။ သူတို႔မွာ ကုိယ့္ဦးေႏွာက္ ကခန္းေျခာက္ေနၿပီ။ စစ္ဗုိလ္သင္တန္းဆင္းရင္ စစ္တိုက္ရာမွာပဲ သုံးပါ။ တျခားဌာနေတြမွာ မသုံးပါနဲ႔။ စစ္ဗုိလ္ေတြကုိ မလိုေတာ့ရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး အၿငိမ္းစားေပးလိုက္ပါ။ ဟုိဌာန ပုိ႔၊ ဒီဌာနပုိ႔မလုပ္သင့္ ေတာ့ပါဘူး’ ဟုလည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ပညာေရးဌာန၊ ပညာေရးစနစ္ကုိတကယ္ျပဳျပင္ခ်င္ရင္ဗ်ာ ဘယ္ႏုိင္ငံ၊ ဘယ္တကၠသုိလ္ပုံစံကုိ ယူမလဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာဆုံးျဖတ္ပါ။ အဲဒီတကၠသုိလ္ပုံစံကိုသာယူလုိက္၊ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ေတြမလုပ္နဲ႔ လုပ္ရင္မွားမယ္။ မေအာင္ျမင္ဘူး။ စနစ္သစ္ဆုိၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပင္ခဲ့ၾကတာ ခုႏွစ္ႀကိမ္ရွိၿပီ။ ဘယ္ စနစ္မွမေကာင္းဘူး။ ဥပမာ-ေအာက္စ္ဖုိ႔တကၠသုိလ္ပုံစံယူမလား၊ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ပုံစံ ယူမလား၊ ကိန္းဘရစ္တကၠသုိလ္ပုံစံယူမလား စသည္ေပါ့ဗ်ာ။

အဲဒီတကၠသုိလ္ကုိ သြားၾကည့္၊ အဲဒီတကၠသုိလ္က ဆရာႀကီးေတြထံ အကူအညီေတာင္းရင္ရပါတယ္။ လြယ္ပါတယ္။ အဲဒါေပမဲ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုပ္မွျဖစ္မွာ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အဲဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ေက်ာင္းပဲျပန္ေရာက္သြားတာပါပဲဗ်ာ။ စစ္ဗုိလ္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေနသမွ် တုိင္းျပည္ဘယ္ေတာ့မွ မတုိးတက္ ႏုိင္ဘူးဟု သေဘာတူၾကရပါေတာ့၏။ ဘုရားကားေအာက္ ေမ်ာက္ကားအထက္စနစ္ကုိ ေျပာင္း ေအာင္၊ ေတာ္လွန္ပစ္မွသာ တုိင္းျပည္တုိးတက္မွာပဲဟု မွတ္ခ်က္ခ်ၾကပါေတာ့၏။

‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လုိပညာေရးစနစ္ကို လုိခ်င္ပါသလဲ’ ဟု ဥေရာပခရီးစဥ္တြင္ေမးၾက သည္။ ‘ကၽြန္မလုိခ်င္တဲ့ ပညာေရးစနစ္က ဘဝစိန္ေခၚမႈေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ပါ’ ဟု တုိတုိရွင္းရွင္းေျဖခဲ့သည္။ ဘယ္အဆင့္၊ ဘယ္အတန္းနဲ႔ပဲေက်ာင္းထြက္ရ၊ ထြက္ရေက်ာင္းကသင္ေပး လုိက္တဲ့ပညာနဲ႔ ဘဝစိန္ေခၚမႈ၊ စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈ၊ လူမႈေရးစိန္ေခၚမႈ၊ ဘာသာေရးစိန္ေခၚမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈစတာေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရးစနစ္ကုိဆုိလုိသည္။ ခုိး၊ ဝွက္၊ လိမ္၊ လု မတရား သိမ္းယူလုိ႔ ႀကီးပြားသြားၾကသည့္ ပညာေရးစနစ္ကုိ မလုိခ်င္ဟုလည္း ဆုိလုိသည္။

မေန႔ကပဲ စာေရးသူ၏ အလုပ္သမားမိသားစုတစ္စုေရာက္လာၿပီး ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းေခ်းေပးရန္ ပူဆာ လာသည္။ ဘာလုပ္ဖုိ႔လဲေမးေတာ့ သားက ၁၀ တန္းစာေမးပဲြက်တာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မရွိလုိ႔ဟု ေျပာၿပီး ႀကိမ္းေမာင္းသြားသျဖင့္ ရြာျပန္ၿပီးေျမပဲခင္းေပါင္ထားတာကုိ ေငြထပ္ေတာင္းေတာ့ က်ပ္တစ္ သိန္းရခဲ့သည္။ ယခုက်ပ္ႏွစ္သိန္းလုိေနသျဖင့္ ဆရာႀကီးထံအကူအညီေတာင္းရတာပါဟု ဆုိ၏။

ေအးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားသားကုိ ဆုိင္ကယ္ဝယ္ေပးရင္ ဓာတ္ဆီဖုိးက တစ္ေန႔က်ပ္တစ္ေထာင္ကုန္ဦးမယ္။ က်ဴရွင္လခက တစ္လက်ပ္တစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္းကုန္ဦးမယ္။ စဥ္းစားၾကပါကြာ။ ေက်ာင္းမတက္ ခ်င္ရင္ေက်ာင္းထုတ္လုိက္၊ ၁၀ တန္း မေအာင္တဲ့လူေတြေတာင္ ေငြရွိရင္ေဒါက္တာဘဲြ႕ရၿပီး လႊတ္ ေတာ္အမတ္ႀကီးေတြျဖစ္ေနတဲ့ ေခတ္ပဲဗ်ဟု ဘုက်က်ေျပာလုိက္ရပါေတာ့၏။

၁၀ တန္းမေအာင္ မပူေပါင္၊ ဟုိလူႀကီးေတာင္ ေဒါက္တာျဖစ္ေသးဆုိတဲ့ စာေလးမွတ္ၿပီး ျပန္ၾကဗ်ာ။ ဆုိင္ကယ္ဝယ္မယ့္ပုိက္ဆံသုံးသိန္းနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ၾက။ ငါးေပါင္းေၾကာ္ဆုိင္လုပ္မလား။ ကြမ္းယာဆုိင္လုပ္မလား၊ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာအေရာင္းဆုိင္ဖြင့္မလား၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္မလား၊ အလုပ္ လုပ္ၾက။ ေငြေခ်းေပးမယ္ဟု ေျပာလုိက္ရပါေတာ့၏။

စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာ

ဇြန္ (၁၃) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္