ငါးႏွစ္အတြင္း 3G ေဒတာကြန္ရက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည္ဟု လိုင္စင္ရ Ooredoo ဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/08/2013 01:33:00 PM


ခ်ိဳကို | တနလၤာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္

ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ရ Ooredoo ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လာမည့္ ငါးႏွစ္ အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံု း 3G ေဒတာ ကြန္ရက္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း လႊမ္းၿခံဳေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္ Mr. Ross Cormack က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းမွာ ဇူလိုင္ ၅ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒတာကြန္ရက္ (အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ကြန္ရက္)ကို ငါးႏွစ္အတြင္း ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသံကြန္ရက္အတြက္မူ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၿပီး Mr. Ross Cormack “မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကို ၃ြ နည္းပညာကို အျပည့္အဝအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ Ooredoo ကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ၌ ဝန္ထမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ရာႏႈန္းျပည့္ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ကုမၸဏီ၏ အာရွေဒသဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Nicholas Swierzy က ဆိုသည္။

Mr. Nicholas Swierzy က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဥသမနိသသရဲ႕ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြကို ခန္႔အပ္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ခန္႔အပ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ဥသမနိသသသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးသြားမည့္အျပင္
၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းေျမာက္ျမားစြာကို ဖန္တီးေပးသြားမည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခန္႔ထားၿပီးေနာက္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၁၅ ႏွစ္စာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ယင္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး Mr. Ross Cormack က “လက္ရွိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီ းဌာနနဲ႔ လာေရာက္ ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

Ooredoo အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ကာတာႏိုင္ငံအေျခစုိက္ Ooredoo ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Telenor ကုမၸဏီတို႔ကို ဇြန္ ၂၇ရက္တြင္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

===========================================
ပုံစာအညႊန္း - ဇူလိုင္ ၅ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Ooredoo ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္)
Mizzima - News in Burmese