လာမည္႔ႏွစ္ ၂၄နာရီ မီးလင္းေတာ႔မည္႔ မြန္ႏွင္႔ကရင္ျပည္နယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/08/2013 09:24:00 AM

လာမည႔္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ (၂) လပုိင္းမွ စတင္၍ မြန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ကရင္ျပည္နယ္၌ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး အတြက္ ပုဂၢလိကက႑မွ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ု ဓါတ္ေငြ႕တာဘုိင္ေလးလုံးႏွင္႔ေရေႏြးေငြ႔ တာဘုိင္ႏွစ္လုံးတပ္ဆင္သြားမည္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သုံး ၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါစက္ရုံကုိ ဇူလုိင္လ(၄)ရက္ေန႔၌ စတင္အုတ္္ျမစ္ခ်တည္ေဆာက္ေနျပီျဖစ္သည္။“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီအေနနဲ႔၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာစျပီး မြန္ျပည္နယ္နဲ႕ကရင္ျပည္နယ္ေတြကုိ စတင္ေပးသြားမွာပါ။အဲ့ဒီ ေဒသေတြမွာ ၂၄နာရီမီးရရွိဖုိ ့ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ျပည္ေထာင္စု မဟာ ဓါတ္အားလုိင္းမွာမပါတဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ ျဖစ္တဲ ့ဒီျပည္နယ္ႏွစ္ခုကုိ လ်ွပ္စစ္မီးအတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာပါ။” ဟု Myanmar Lighting ကုမၸဏီ မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာသည္။

စက္ရုံတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးကို မြန္ျပည္နယ္ပုဂၢလိက လ်ွပ္စစ္ကုမၸဏီျဖစ္သည္႔ Myanmar Lighting ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါလ်ွပ္စစ္ေပးေ၀မႈ၌ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲခယူနစ္အခေၾကး ေငြအတြက္ အစုိးရမွ ေကာက္ခြင္႔ျပဳသည့္အတုိင္းသာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

အစုိးရလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားအတြက္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားမွာ တစ္ယူနစ္လ်ွင္ အိမ္သုံးအတြက္ ၃၅က်ပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးအတြက္ တစ္ယူနစ္လ်ွင္ ၇၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

“အခုလုိ ပုဂၢလိကက လုပ္ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးပုံမွန္ရေတာ့မယ္ဆုိလုိ႕လည္း ၀မ္းသာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့မီတာခေတြေစ်းပုိတက္လာမွာေတာ့ စုိးတယ္။ အားလုံးျခံဳျပီးေျပာရရင္ေတာ့ အရမ္းေကာင္းပါတယ္”ဟု ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

Myanmar Lighitingကုမၸဏီေနႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သုံးစက္ရုံမွထြက္ေသာ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကုိ မြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ျဖန္႕ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ မြန္ႏွင္႔ ကရင္ျပည္နယ္၌ လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄နာရီရရွိပါက ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား တုိးတက္လာႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင္႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာနုိင္မည္သည္ဟု ေဒသခံတို႔က ဆိုသည္။

ျမစ္မခ