(ဇူလိုင္လ ၈ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ Editorial)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/08/2013 11:11:00 AM


ဗုုဒၶဂယာႏွင့္ သတိတရား

အိႏၵိယႏိုုင္ငံရွိ ဗုုဒၶပြင့္ေတာ္မူရာ ဗုုဒၶဂယာတြင္ ယေန႔ နံနက္ ေစာေစာပိုုင္းက ဗုုံးမ်ား ဆက္တုုိက္ ေပါက္ကြဲသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ား အံ့ၾသတုုန္လႈပ္ ခဲ့ၾကရသည္။

ထုိသုိ႔ ဘာသာေရးအရ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေနရာ တစ္ခုတြင္ ဗုံးေဖာက္ခြဲျခင္းသည္ မည္သည့္ စံႏႈန္းႏွင့္ပင္ ၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သူက မည္သုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္ေသာ လုုပ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ The Voice က ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ပါသည္။

အထက္ပါ အၾကမ္းဖက္ လုုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အမ်က္ ေဒါသထြက္၊ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ၾက သလိုု အျပင္မီးကိုု အတြင္းသုုိ႔ မသြင္းရာ ဆိုုသည့္အတိုုင္း နဂိုုကတည္းက တအုုံေႏြးေႏြး ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းသိုု႔ မီး မကူးစက္ေအာင္မူ သတိျပဳရန္ လိုုပါသည္။

ကမၻာ အရပ္ရပ္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမားတိုု႔ ထားရွိေလ့ရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ သူတိုု႔၏ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လူအမ်ား အာ႐ုံစိုုက္ေစေရး၊ သူတုိ႔၏ တို႔မီး ႐ႈိ႕မီး လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အမုန္းပြားၿပီး သာမန္လူ အမ်ားအျပား ပါဝင္လာကာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြား က်ယ္ျပန္႔ေစေရး၊ လူအမ်ား မသြားရဲ မလာရဲ တေၾကာင့္ၾကၾကျဖစ္ကာ အေၾကာက္တရား ႀကီးစုိးေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔ ပန္းတိုင္ေရာက္ မေအာင္ျမင္ေစရန္ ျပည္သူအမ်ား၏ သတိ လုိအပ္ေၾကာင္း The Voice က တင္ျပလိုုက္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၇.၇.၂၀၁၃)