ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ျပဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းတြင္ အဓိကပါဝင္ေသာ မင္းဓမၼလမ္း ဒုတိယဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ပံုစံ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/05/2013 03:30:00 PM


ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ျပဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းတြင္ အဓိကပါဝင္ေသာ မင္းဓမၼလမ္း ဒုတိယဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ပံုစံ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မင္းဓမၼ လမ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဒုတိယဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းပံုစံ (Plan) အား ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစီမံ ကိန္းေရးဆြဲသူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ(YCDC)၊ အႀကံေပး၊ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာအကူအညီေပးျခင္းမ်ား ရပ္ ဆိုင္းလိုက္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC)က ရပ္ဆိုင္း ထားျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာေ္ ဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က ''မင္းဓမၼလမ္း ဒုတိယစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ဆက္လုပ္ေနတယ္။ ပံု လည္း ဆြဲၿပီးသြားပါၿပီ။ ဂ်ပန္က မကူညီဘူး ဆိုေပမယ့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ မူလက အကူအညီေပးမည္ ဆိုသည္မွာ ေရေပးေရးစီမံကိန္း၊ လမ္းေဖာက္ လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းပညာရပ္မ်ား ကူညီေပး မည္ဟု ဆိုထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္မူ မကူညီေတာ့ဟု ဆိုျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္ တာေက်ာ္လတ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ(႔ဃီဃ)ပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမဧရိယာမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး အျခားဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမဧရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ(YCDC) ပိုင္ ေျမ ဧက ၅ဝ-၆ဝ ဝန္း က်င္ရွိၿပီး အျခားဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမဧက ၂ဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိသည္။ အဆိုပါဒုတိယစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းတြင္ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေရွာ့ပင္းေမာ မ်ားႏွင့္ အိမ္ရာမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) မွ ငွားရမ္း ထားသည္႔ ွိ မင္းဓမၼ လမ္းရွိ ပန္းဆိုင္မ်ားအား သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယမံုနာ လမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တြင္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ပန္းဆိုင္ မ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ပန္းဆုိင္မ်ားမွ သိရွိရသည္။

မင္းဓမၼ ဒုတိယဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ၂ဝ၁၈ မဟာရန္ကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားအနက္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္ အဓိကပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC)မွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Mizzima