ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးလုုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဆြစ္ဇာလန္အစုုိးရက ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ သန္း ကူညီမယ္ (video)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/05/2013 09:24:00 AM


ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ့ ဒီမုုိကေရစီဖံြ႔ျဖိဳးတုုိးတက္ေရး နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးလုုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဆြစ္ဇာလန္အစုုိးရက ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ သန္းအကူအညီေပးသြားမယ္ျဖစ္ပါတယ္။


DVB TV News