ဆင္ဆာမဲ့ဗီဒီယုိေခြႏွင့္ညစ္ညမ္းေခြမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းအခမ္းအနား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/05/2013 08:54:00 AM

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း ဖမ္းဆီးရရွိေသာ ဆင္ဆာမဲ့ဗီဒီယုိေခြႏွင့္ ညစ္ညမ္းေခြမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းအခမ္းအနားကုိ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔၊ မနက္ ၉ နာရီက မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးအထိမ္းအမွတ္ျပတုိက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။