ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ သမၼတျပင္ဆင္ခ်က္အားလုံး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ သေဘာတူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/01/2013 12:54:00 PMဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္ အားလုံးကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာတူေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပင္ဆင္ခ်က္ ငါးခုျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ထားၿပီး ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
“ျပင္ဆင္ခ်က္ ငါးခ်က္ကို ေပးပို႔လာတာပါ။ ေကာ္မတီက အားလုံးသေဘာတူပါတယ္။ လာမယ့္ ၃ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္အတည္ျပဳမယ္” ဟု ဦးေစာလွထြန္းက ရွင္းျပသည္။

သမၼတ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ကနဦးသေဘာထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို၍ မရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝး မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ စတင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းမတိုင္မီ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ႀကဳိတင္ညႇိႏိႈင္း သေဘာတူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

သမၼတ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳ ၿပီးပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ျပန္လည္ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယင္းဥပေဒကို လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳပါကလည္း ၁၄ ရက္အၾကာတြင္ ဥပေဒအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ အတည္ျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခု လုပ္ငန္းစတင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၿပီးဆုံးရန္ ရက္အနည္းငယ္ အလိုတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာမတူသည့္ အခ်က္မ်ား ရွိေန၍ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိဘဲ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ထားသျဖင့္ အခ်ိန္ထပ္မံ ၾကာျမင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
The Voice Weekly