ပထမတန္းစား ဂ်ပန္သစ္သီးဝလံမ်ား ေဈးေကာင္းေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/01/2013 12:56:00 PMဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ အရည္အ ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ သစ္သီး မ်ားမွာ အလြန္ေဈးေကာင္းရလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထိပ္တန္း ဖရဲသီးမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ကားသစ္ တစ္စီးေဈးႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ရသ ကဲ့သို႔ စပ်စ္သီးမ်ားကိုလည္း အ ေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ဝအထက ေဈးရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္းက စပ်စ္သီး တစ္ခိုင္တည္းကို ယန္းေငြ ၄၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀)ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း သိရသည္။
ဂ်ပန္နိုင္ငံ ဟိုကိုင္းဒိုးေျမာက္ ပိုင္းမွ ဖရဲသီးဆိုလၽွင္ ေခတ္ေပၚ ေမာ္ေတာ္ကားသစ္တစ္စီးတန္ဖိုး မၽွ ေဈးရရွိေၾကာင္းသိရသည္။ စင္ စစ္ ပထမတန္းစားသစ္သီး ဝလံ မ်ားသည္ စီးပြားေရးေလာကအတြင္း အဖိုးထိုက္တန္ေသာ ရာသီလက္ ေဆာင္အျဖစ္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ထိပ္ တန္းသစ္သီးဝလံထုတ္ကုန္မ်ားကို လက္ေဆာင္ေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ေလ့ရွိေၾကာင္း တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိ Sun Fruit ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာ ယိုရွီနိုဘူ အိရွိယာမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။သူတို႔၏ အရည္အေသြးျမင့္ မားေသာ သစ္သီးဝလံမ်ားမွာ အနံ့ အရသာ ထူးျခားျပည့္ဝသည့္ ရွား ပါးထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ Ruby Roman စပ်စ္သီးအမ်ိဳးအစားဆိုပါ က တစ္ခိုင္လၽွင္ ယန္း ၃၁၅၀၀ အထိေဈးရရွိၿပီး အနာအဆာကင္း မဲ့ေသာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္၏ ဦးေခါင္းအရြယ္အစားရွိ မက္မြန္ သီးတစ္လုံးကို ယန္း၂၆၂၅ႏွင့္ေရာင္း ခ်ရသည္ဟုသိရသည္။
Yangon Media Group