ဖရဲသီး စားျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/01/2013 09:47:00 AM- ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ေစပါတယ္။

- ရင္သားကင္ဆာအပါအဝင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏွဳန္းကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

- မ်က္စိအားေကာင္း ေစပါတယ္။

- ေသြးေပါင္တက္ျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

- ေသြးလည္ပတ္မွဳကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

- အဆစ္အျမစ္ေယာင္ျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

**(အမ်ိဳးသားမ်ား ဆာဒူးျကီးအစား ဖရဲသီးစားျခင္းျဖင့္လည္း အထေျမာက္ေစပါတယ္။)
Myanmar News Update