ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား အဓိက ေဆာင္ရြက္မည့္ အ႒မအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား ယေန႔ စတင္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/01/2013 12:56:00 PM
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား အဓိက ေဆာင္ရြက္မည့္ အ႒မအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁) ရက္တြင္ ျပန္လည္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မတိုင္မီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ရာ ယခုစတင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား အေနျဖင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ သက္တမ္း၊ တာ၀န္၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏႇင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္မႇတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ရပ္နားခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ ေခတၲရပ္နား ထားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုျပန္လည္ စတင္မည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႇဴး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမႇ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးေအးေမာက္က ''ေနာက္လုပ္မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ေလ့လာ သုံးသပ္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းေတြမႇာ ပါတီအလိုက္ အဖြဲ႕၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေတြနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးတာေတြ ရႇိမႇာပါ။ အကုန္လုံးညိႇၿပီးမႇ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တင္မႇာပါ။ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္နဲ႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ဘယ္အခ်က္ေတြ ျပင္ဆင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ပါမႇာပါ။ လက္ရႇိ အေျခအေနနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမႇာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေလ့လာသုံးသပ္ တင္ျပဖို႔ရႇိပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ မီဒီယာဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း သံုးခုျဖစ္သည့္ ပုံႏႇိပ္ျခင္းႏႇင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းဥပေဒ၊ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒႏႇင့္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အားလုံးကို ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက သေဘာထား မႇတ္ခ်က္ႏႇင့္ ျပန္လည္ ေပးပို႔လာသည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒႏႇင့္ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္စတင္ က်င္းပသည့္အခ်ိန္မႇ တစ္ပတ္အတြင္း အၿပီးသတ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ ျပန္လည္ စတင္မည့္ အ႒မအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမႇ ထပ္တိုးဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ထပ္မံ ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ထပ္မံေတာင္းခံသင့္ မသင့္၊ သုံးသင့္ မသုံးသင့္ ဆိုသည္ကို ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အသီးသီးမႇ စိစစ္မည္ ျဖစ္သည္။

သတၲမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မက်င္းပမီ လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလႇယ္မ်ားႏႇင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
Eleven Media Group