ရန္ပြဲမ်ား၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/22/2013 09:07:00 AM
သူစိမ္းမ်ားၾကား၊ မိသားစုၾကား၊ ညီအစ္ကိုၾကား၊ လင္မယားၾကား - လူလူ ခ်င္း ျဖစ္ပြားတဲ့ စကားမ်ား၊ ရန္ျဖစ္မွုမ်ားကို ေသခ်ာ စစ္တမ္းေကာက္ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ အေျဖက ယခုလို ထြက္လာ ပါတယ္။

အယူအဆ အျမင္ကြဲလြဲမွုေၾကာင္း စကားမ်ား၊ရန္ျဖစ္ေစမွုက ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းသာ ရွိျပီး ၉၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္က ေလသံ အနိမ့္ အျမင့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလသံ အနိမ့္အျမင့္ဆုိတာထပ္ အသံုးျပဳတဲ့ စကားလံုးပါ ပါဝင္ျပီး Voice tone ေၾကာင့္ စကားမ်ား၊ ရန္ျဖစ္မွုကို အဓိက ျဖစ္ေစ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အယူအဆကြဲျပားလို႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ ႏွုတ္ျဖင့္ ေျပာ ဆုိမွုကို အထူးဂရုစိုက္ရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရပါ တယ္။
.
Ref: rawforbeauty

Aung Kham ( International news for myanmar )