သမၼတအရည္အခ်င္း ဥပေဒပုဒ္မ ျပင္သင့္၊ မသင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/04/2013 04:07:00 PM


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ ႏိုင္ခြင့္ အတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ပုဒ္မ (၅၉(စ)) ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ သင့္၊ မသင့္ကို ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပါတီအတြင္း သီးျခား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ရန္သင့္ မသင့္ကို ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ား အားလုံး ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကိစၥမ်ားဆုံးျဖတ္မည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး က်င္းပမည့္ ရက္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။
"အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို မူဝါဒပိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ဗဟို ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္မွာပါ။ အခ်ိန္ကေတာ့ အတိအက်ေျပာလို႔မရဘူး" ဟု ၄င္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)သည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမွ်တမႈ ရွိေစေရး အတြက္ ျပင္သင့္ေသာ ပုဒ္မတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီမွ အဆိုပါ ပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အေသအခ်ာ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
"ျပင္မယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တဖို႔ အတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႀကဳိဆိုပါတယ္" ဟု ၄င္းက ေျပာဆိုသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အဆိုပါ အေျခခံဥပေဒပါ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီထံမွ သိရွိရသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရာထူး အတြက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ မ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း မိမိ၏ တရားဝင္သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ေအာက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္း ေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူး ခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအမ်ားဆုံး အႏိုင္ရရွိ ထားၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆုံး ရရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅၉ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၂၉ ဦး ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။

The Voice Weekly