ေစ်း၀ယ္သည့္အခါအသံုးမ်ားေသာအဂၤလိပ္စကားစုမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/04/2013 10:09:00 AM


ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို အဂၤလိပ္စကားတတ္ရင္ အျပင္ထြက္ၿပီး ေစ်း၀ယ္လို႕ရတတ္ပါတယ္။ စကားမတတ္လည္း ၀ယ္ခ်င္တဲ့ပစၥည္းကို လက္ညႇိးထိုးျပၿပီး ၀ယ္လို႕ရေပမယ့္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အသံုး၀င္တဲ့ စကားစုအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာထားျခင္းအားျဖင့္ ေစ်း၀ယ္ရတာ အမ်ားႀကီးပိုၿပီး လြယ္ကူသြားတတ္ပါတယ္။ တစ္ခုခုျပပါလို႕ ေျပာခ်င္ရင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါစကားစုေတြကိုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

Can you show me the…, please.
ေက်းဇူးျပဳ၍……ကို ျပေပးႏိုင္မလား။
Could you show me the …, please.
ေက်းဇူးျပဳ၍……ကို ျပေပးလို႕ရမလား။
Would you be so kind to show me the…, please.
ေက်းဇူးျပဳ၍……ကို ျပေပးပါေနာ္။
I’d like to see the…, please.
ေက်းဇူးျပဳ၍……ကို ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

စမ္း၀တ္ၾကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ အခုလို ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

Can I try it/them on, please ?
ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဒီဟာ(ေတြ)ကို စမ္း၀တ္ၾကည့္လို႕ရမလား။
Could I try it/them on, please ?
ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဒီဟာ(ေတြ)ကို စမ္း၀တ္ၾကည့္လို႕ရမလားခင္ဗ်ာ^႐ွင္။
Is it ok if I try this/these on ?
ဒါ(ေတြ)ကိုစမ္း၀တ္ၾကည့္လို႕ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
Where can I try it/them on ?
ဘယ္ေနရာမွာ စမ္း၀တ္ၾကည့္ရမလဲ။
Where are the changing rooms, please ?
အ၀တ္လဲတဲ့အခန္းကဘယ္မွာလဲ။

အရြယ္မတူတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ အေရာင္မတူတဲ့အ၀တ္အစားေတြကို လိုခ်င္လို႕ရွိရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားစုေတြကို သံုးၿပီး ေမးႏိုင္ပါတယ္။

Do you have it/them in size … ?
……ဆိုဒ္နဲ႕ရွိသလား။
Can I try the larger/smaller one(s), please ?
ဒီထက္နည္းနည္းႀကီးတာေလး/ေသးတာေလး စမ္း၀တ္ၾကည့္လို႕ရမလား။
Do you have it /them in different colour, please?
အျခားအေရာင္မရွိဘူးလား။

၀ယ္ေတာ့မယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ ဒီလိုေျပာႏိုင္ပါတယ္။

Wow, this one is great, I’ll take it!
ဟာ၊ ဒီဟာကေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာဘဲ၊ ဒါဘဲယူပါမယ္။
I’ll have this one, please!
ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဒီဟာယူခ်င္ပါတယ္။
Can I buy the…
……၀ယ္လို႕ရမလား။
How much is/ are the… I’d like to buy it/them.
…… က ေစ်းဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။ ၀ယ္ခ်င္ပါတယ္။

http://www.commonenglishphrases.com/ မွ Marina Educo11 ၏ Common English Phrases for Buying ကိုမွီျငမ္းထားပါသည္။
မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ