ထား၀ယ္စီးပြာေရးဇုန္ ေဒသခံမ်ား နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးရေသး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/04/2013 01:14:00 PM


ထင္လင္းေအာင္| အဂၤါေန႔၊ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ေဒသခံမ်ားအား နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ က်ပ္ေငြ ၃၀၇ ဘီလီယံ က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု လူမႈကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဘုန္းေဆြက ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ရုံးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေပးေလ်ာ္ရန္ က်န္ေနသည္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးမယူသူမ်ားက်န္ရွိေနျခင္း ႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ေသးေသာ ေက်းရြာမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးမေပးရေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ စုစုေပါင္းေပးေလ်ာ္ေၾကးမွာ က်ပ္ေငြ ၃၄၀ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိတြင္ က်ပ္ေငြ ၃၃ ဘီလံသာေပးေလ်ာ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ေရာ္ဘာတစ္ပင္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္း ႏွင့္ စားအုန္းဆီတစ္ပင္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေပးေလ်ာ္မႈမ်ားအျပင္ အီတာလံ် - ထုိင္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကနဦးေလ်ာ္ေၾကးမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟုေျပာသည္။

ေပးေလ်ာ္ထားၿပီးေသာ ေလ်ာ္ေၾကး ၃၃ ဘီလီယံတြင္ အီတာလ်ံ - ထုိင္းကုမၸဏီ၏ စီမံကိန္း အတြင္းပုိင္း စုိက္ဧကေလ်ာ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအျပင္ဘက္ ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအပါ အ၀င္ စုစုေပါင္းပုိင္ရွင္ေပါင္း ၁၅၇၅ ဦး ေျမဧကေပါင္း ၇၉၉၇ ဒသမ ၈၉အတြက္ က်ပ္ေငြ ၃၄၁၅၀ ဒသမ ၉၄ သန္း ေပးေလ်ာ္ထားသည္ဟု ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရပ္ရြာေဒသလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးေဒသဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ အျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူထားသည့္ ဦးဘုန္းေဆြက ေျပာသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရပူးတြဲ developer ကုမၸဏီအျဖစ္ တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း ရပ္ရြာေဒသလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဒသဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေပးေလ်ာ္ခဲ့သည့္ ပုိင္ရွင္ ၅၀၇ ဦး၏ ေျမဧက ၂၂၇၂ ဒသမ ၉၇ အတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၇၀၅၁ ဒသမ ၅ သန္းလည္း ပါ၀င္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္က်န္ရွိေသာ က်ပ္ေငြ ၃၀၇ ဘီလီယံကုိ ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရ ပူးတြဲ developer ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အပုိင္းလုိက္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးေလ်ာ္သြားရမည္ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဘုန္းေဆြက မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။

စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအတုိင္းအတာအရ ေပးေလ်ာ္ရမည့္ ေျမစုစုေပါင္းမွာ ၄၈၀၀၀ဧက ရွိၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ၇၉၉၇ ဒသမ ၈၉ ဧကအတြက္သာ ေပးေလ်ာ္ထားသည္။

Mizzima Burmese