ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမွ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီ၏ စက္ယႏၲရားမ်ားမွာ တင္သြင္းလာစဥ္ကပင္ အခြန္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ခြင့္ မျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/04/2013 08:43:00 AM


ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမွ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီ၏ စက္ယႏၲရားမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းလာစဥ္ကပင္ အခြန္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္မျပဳေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဘုန္းေဆြ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားအား အီတာလ်ံ-ထိုင္း (ITD) ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေငြေၾကးလံုေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"အခု အီတာလ်ံ-ထိုင္းရဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံက အလုပ္သမားေတြကို ITD က ထိုင္းကို ျပန္ပို႔ေနပါၿပီ။ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းလို႔ အလုပ္သမားေတြ ျပန္တာကို ခြင့္ျပဳေပမဲ့ စက္ယႏၲရားေတြကိုေတာ့ ထြက္ခြင့္မေပးပါဘူး။ မူလ၀င္လာခ်ိန္ ကတည္းက အခြန္မေဆာင္ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ရြာေဒသ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑ဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဘုန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ITD မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအား International Investor and Developer မ်ားက ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ITD မွ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အား စိစစ္ႏိုင္ရန္ International Consulting Firm တစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု သိရသည္။
Eleven Media Group