ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ လူမတိုးေစမည့္ ဝတ္စံုသစ္ကို စကၤာပူေက်ာင္းသူ တီထြင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/05/2013 12:08:00 PM


ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ယင္းဝတ္စံုသည္ ဆူးခၽြန္မ်ားစြာ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ထြက္ေနၿပီး အနားကပ္လာသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထင္မွတ္စရာ ျဖစ္ေန

ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ လူမတိုးေစမည့္ ဝတ္စံုသစ္ကို စကၤာပူေက်ာင္းသူ တီထြင္စကၤာပူႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္မွ ဒီဇိုင္းအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ဉာဏ္ရည္စမ္းသပ္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေက်ာင္းသူေလး ဆီယူမင္ခ်န္က အထူးျခားဆံုး စိတ္ကူးကို ပံုေဖာ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ မီခ်န္သည္ ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚ တက္သြားသည့္အခါ အျခားသူမ်ား အနားမကပ္ႏိုင္သည့္ ဝတ္စံုတစ္ခုကို တီထြင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ယင္းဝတ္စံုသည္ ဆူးခၽြန္မ်ားစြာ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ထြက္ေနၿပီး အနားကပ္လာသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထင္မွတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

အမွန္အားျဖင့္မူ မီခ်န္၏ ဝတ္စံုသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် ထိခုိက္ေစမည္ မဟုတ္ေခ်။ သူမသည္ သာမန္ ကုန္မာဆိုင္ တစ္ခုမွ ပလပ္စတစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဝယ္ယူၿပီး ယင္းဝတ္စံုကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမအနီးအနားတြင္ ရွိေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ရုတ္တရက္ တိုးကပ္မလာရဲေသာေၾကာင့္ မီခ်န္အေနျဖင့္ ဘတ္စ္ကားစီးသည့္အခါ ကားက်ပ္သည့္ဒုကၡ ကင္းေဝးေနမည္ ျဖစ္သည္။ Spike Awayဟု အမည္ေပးထားသည့္ အဆိုပါ ပလပ္စတစ္ ဝတ္စံုတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ဆူးခၽြန္မ်ားမွာ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ပလပ္စတစ္ေခ်ာင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ေကြးႏုိင္ဆန္႔ႏုိင္ၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ် ထိခိုက္အႏၱရာယ္ ေပးမည္မဟုတ္ဟု မီခ်န္က ရွင္းျပခဲ့သည္။

မီခ်န္သည္ တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒီဇိုင္း အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆိုပါ ဖန္တီးမႈ လက္ရာကို ျပသခဲ့သည္။ ထုိအစီအစဥ္ကို ဂ်ာမန္သား အႏုပညာေျမာက္ ပရိေဘာဂလက္ရာမ်ား ဖန္တီးသည့္ ပညာရွင္ ဝါနာအက္စ္လင္ဂါက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ျခားဖြယ္ ပံုစံမ်ိုး ျဖစ္ေနသည့္ ယင္းဝတ္စံုကို တစ္ပိုင္းစီ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ဝါယာႀကိဳးေလးမ်ားကို မီခ်န္က အသံုးျပုထားသည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ယင္းဝတ္စံုမ်ိဳး ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳရန္ သင့္မသင့္ စီစစ္သင့္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
Planet Myanmar Network