ထိုင္းမွ အစုိးရဆန္႔က်င္သူမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျပဳလုိက္သျဖင့္ လမ္းမမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ကန္႔ကြက္မႈကုိ ရပ္ဆုိင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/05/2013 03:45:00 PM


ဒီဇင္ဘာ ၄။

ထုိင္းႏိုင္ငံမွ အစုးိရကို ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ လြႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရဲဌာနခ်ဳပ္အေဆာက္အဦေရွ႕ရွိ လမ္းမမ်ားတြင္ ႏွစ္ရက္တာ ပတ္ဆုိ႕ကန္႕ကြက္ပြဲမ်ားလုပ္ခဲ့ၿပီးသည္ေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ရက္တြင္ အစုိးရက အေဆာက္အဦ ၀န္းအတြင္းသုိ႕ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳလုိုက္သည္။

ထုိ႕အတြက္ ကန္႕ကြက္သူမ်ားကလည္း လမ္းမ်ားပိတ္ဆုိိ႕ထားျခင္းကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကန္႕ကြက္သူမ်ားသည္ ၀န္းၿခံမ်ားအတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကန္႕ကြက္သူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားမွာ အၿပံဳး
ကိုယ္စီႏွင့္ ရွိေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကန္႕ကြက္သားက ရဲမ်ားကုိ ေပြ႔ဖက္ျခင္း၊ အတူတြဲကာ ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္း၊ ပန္းစည္းေပးျခင္း၊ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆတ္ျခင္းမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကန္႕ကြက္သူမ်ားသည္ အစုိးရ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဆူပႈလႈပ္ရွားျခင္း၊ ရန္လုိျခင္း တစ္စံုတရာ မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရက္မူ ရဲမ်ားနွင့္ ကြန္႕ကြက္သူမ်ားအၾကားတြင္ သံဆူးႀကိဳးမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား ျခားထားခဲ့သလုိ ကန္႕ကြက္သူမ်ားကလည္း ေဒါသတႀကီး ျပဳမူခဲ့ၿပီး ရဲမ်ားကလည္း မ်က္ရည္ယုိမ်ားႏွင့္ ျပန္ပစ္ခဲ့သည္။

ကန္႕ကြက္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ အေ၀းဆက္သြယ္ေရး
ေအဂ်င္စီႏွင့္ အထူးစံုးစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန အေဆာက္အဦမ်ားကုိ ၀န္ရံပိတ္ဆုိ႕ၿပီးေနာက္ပုိင္း ရဲဌာခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႕ကုိ ထပ္မံ သိမ္းပိုက္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref; AFP
The Myanma Age