တရုတ္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေမာ္ဒယ္မ်ားမွာ မ်က္ႏွာဖုံးတပ္ကာ ႐ႈိးေလွ်ာက္ရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/10/2013 08:58:00 AM


ဒီဇင္ဘာ ၉။

တရုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ မီးခုိးေငြ႕ေရာယွက္ေနသည့္ ျမဴခုိးထုမ်ား ထူထပ္စြာ က်ဆင္းၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အဆုိးရြား ဆံုး အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေနရသည္။ ထုိ႕အတြက္ နန္က်င္းၿမိဳ႕ရွိ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုန္သြယ္ေရးစင္ဆာ ျပင္ပတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေမာ္ဒယ္ရိုးတြင္ စင္ျမင့္ေပၚ တတ္လာသမွ် ေမာ္ဒယ္မေလးမ်ားမွာသည္ မ်က္ႏွာကုိ အလွျပခြင့္ မရဘဲ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားကုိယ္စီ မျဖစ္မေနတပ္ကာ ရိႈးေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရသည္။

နန္က်င္းတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၈ရက္က က်င္းပသည့္ ေမာ္ဒယ္ရႈိးပြဲမတုိင္မီ
ဒီဇင္ဘာ ၆ရက္ကတည္းက ညစ္ညမ္းေသာ ျမဴခုိးထု ပိတ္ေမွာင္ခ့့ဲသျဖင့္ အိမ္အျပင္ထြက္သူမွန္သမွ် ေရာဂါကာကြယ္ေရး မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား ကိုယ္စီတပ္ထားၾကရသည္။ ေလထု ထဲတြင္ လူကုိေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ မသန္႕ရွင္းသည့္ အမႈန္းအမႊား PM 2.5 အထိ ျမင့္တတ္ခဲ့သမွ် မူႀကိဳ၊ မူလတန္းနွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။

တရုတ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကားႏွင့္အမွ် တြင္းထြက္
ေလာင္စာမ်ားစြာ သံုးစြဲသည့္အတြက္ မွန္လံုအိမ္အာနိသင္ကုိ
ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ကာ၊ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစေသာႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

Ref: CNTV
The Myanma Age