သတင္းက်င့္၀တ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/09/2014 06:20:00 PM


ေအာင္လံ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ မေကြးဟိုတယ္ ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၈)ရက္ေန႔က မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ယာယီတို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ား သတင္းက်င့္၀တ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စာနယ္ေကာင္စီယာယီမွ ဆရာဦးကိုကို(ကိုကို စက္မႈတကၠသိုလ္)၊ The Voice ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြႏွင့္ ဆရာဦးျမင့္ေက်ာ္ တို႔တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ အစီအစဥ္ အစပိုင္းတြင္ ဆရာဦးကိုကိုက ယခုကဲ့သို႔ သတင္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရျခင္း အေၾကာင္းကို ဦးစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယယီ)၏ အတြင္းေရးမႈးဦးေက်ာ္မင္းေဆြက သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္ အခန္းက႑ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲၿပီး ဆရာဦးျမင့္ေက်ာ္က သတင္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (မူၾကမ္း) အေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ အႏွစ္သာရႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ သတင္းသမားမ်ားက သတင္းက်င့္၀တ္မူၾကမ္းအား  အုပ္စုငယ္မ်ား ခြဲကာ ေလ့လာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ သံုးသပ္ရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို အသီးသီး တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရပါသည္။

သံုးသပ္ရရွိမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားကို စာနယ္ဇင္းေကာင္စီယာယီႏွင့္ ရင္း၇င္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ညေနု(၃(နာရီ္ခြဲခန္႔အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အထက္ပါအခမ္းအနားသို႕ မေကြးတိုင္းအတြင္းမွ သတင္းသမားမ်ားအျပင္ မကြးတိုင္းအတြင္းရွိျပန္ဆက္ဦးစီးဌာ နမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္းလည္းေတြ႕ရပါသည္။

လင္းသက္
The Myanma Age