ေဟာင္ေကာင္တြင္ အိမ္ေဖာ္လုပ္မည့္သူမ်ား အာရွတုိက္အျမင့္ဆုံး၀န္ေဆာင္ခ ေပးရဖြယ္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/09/2014 09:52:00 AM

ေဟာင္ေကာင္ရိွ ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္အကူတစ္ဦး todayonline.com

အာရွတုိက္အျမင့္ဆုံး၀န္ေဆာင္ခ ေပးရဖြယ္ရွိ
ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ ေအဂ်င္စီ ၀န္ေဆာင္ခ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာရွတုိက္တြင္ အိမ္ေဖာ္ ၀န္ေဆာင္ခ အျမင့္ဆုံး ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္သည္ဟု ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ South China Morning Post က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ရက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာ အိမ္ေဖာ္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ေလးေထာင္ခန္႔ (ျမန္မာေငြငါးသိန္း)ရရွိႏုိင္ၿပီး ၀န္ေဆာင္ခအျဖစ္ တစ္လလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ ႏွစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ အရစ္က်ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ Golden Mind အလုပ္သမားေအဂ်င္စီတာ၀န္ရွိသူ Law Yiu Keung က ေျပာၾကားသည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ေဟာင္ေကာင္တြင္ အိမ္ေဖာ္မ်ား အႏိုင္က်င့္ခံရသည့္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ျမန္မာအိမ္ေဖာ္မ်ားေခၚယူေရးကို အစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေဟာင္ေကာင္လစ္ဘရယ္ပါတီ အမတ္တစ္ဦးက ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအိိမ္ေဖာ္မ်ားေခၚယူေရးတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဥပေဒအရ မည္သုိ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ဆုိေသာအခ်က္ကို အဆုိျပဳတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္က ျမန္မာအိမ္အကူ ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ အလုိရွိေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္  Golden Mind ေအဂ်င္စီသည္ ျမန္မာအစိုးရထံမွ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားေခၚယူရန္ ပထမဆုံးခြင့္ျပဳခ်က္ရသည့္ ေအဂ်င္စီျဖစ္ၿပီး အိမ္ေဖာ္ ၅၅ ဦး ကို ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ ပုိ႔ပးႏုိင္ရန္စီစဥ္ေနသည္။ အျခား  ေဟာင္ေကာင္အလုပ္သမားေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Technic ကလည္း အလုပ္သမားမ်ားေခၚယူရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေဖာ္မ်ား ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳေတာ့ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဟာင္ေကာင္အိမ္ေဖာ္လုပ္သား ေစ်းကြက္အတြက္ အရင္းအႏွီးတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

Author: ရဲေနာင္
7DAY DAILY