ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာ ျဖစ္စဥ္အား စစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကို သမၼတထံ ယခုလကုန္ တုိက္႐ုိက္တင္ျပရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/09/2014 10:42:00 AMယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခေရၿမိဳင္ ရဲကင္းမွ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာကိစၥ ျဖစ္စဥ္အမွန္ ေပၚေပါက္ေအာင္ စစ္ေဆးရန္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ဦးပါ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၆/၂ဝ၁၄ ျဖင့္ ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ထုတ္အစိုးရပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠ႒ေဒါက္တာသာလွေရႊက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ တစ္ဦး၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး၊ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕မွသုံးဦး၊ အၿငိမ္းစား သံအမတ္ႀကီးတစ္ဦး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ရပ္မိရပ္ဖႏွစ္ဦး စသည္တုိ႔မွ စုံစမ္းစစ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး Myanmar Egress မွ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္

(က) ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ၌ ခေရၿမိဳင္ရဲကင္းမွ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း
ေသဆုံးရသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ဓမၼတာအတုိင္း ေသဆုံးျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္

(ခ) ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ တြင္ ဒုခ်ီးရားတန္း (အေနာက္) ရြာမီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ မည္သူ႔ပေယာ
ဂေၾကာင့္ မီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း

(ဂ) ဒုခ်ီးရားတန္း အေနာက္ရြာ မီးေလာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခအျမစ္ မရွိေသာ မမွန္ကန္သည့္ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ မည္သူတုိ႔က ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း

(ဃ) ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရရွိမႈ ေနအိမ္ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ အေျခအေန

(င) ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ကို ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အမွန္ ေပၚေပါက္ရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆး၍ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္တကြ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကို ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္အေရာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တုိက္႐ုိက္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း လုံျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တုိ႔က စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒ တုိ႔ႏွင့္အညီ စုံစမ္းစစ္ေဆး ႏုိင္သည့္အျပင္ သက္ေသမ်ား ဆင့္ေခၚျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(အထူးအခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္လာေရာက္စဥ္ ဒုခ်ီးရားတန္း ေဒသခံမ်ား စာသင္ေက်ာင္းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္)

Eleven Media Group