လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေခါင္းကိုက္ပါက အလြယ္တကူေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ နည္းလမ္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/04/2014 11:39:00 AM(၁) အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္ကိုျပဳျပင္ပါ
ေခါင္းကိုက္ေစတဲ့ အေမႊးနံ႔၊ ေရေမႊး၊ ဆပ္ျပာစသည္တို႔ကို ဖယ္ရွားပါ။ အလုပ္ထဲမွာ ေကာ္ဖီအလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္းေရွာင္ပါ။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ အစာစားခ်ိန္ထက္မေက်ာ္ပါေစႏွင့္။ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္နီတာေရွ႕မွာ အလင္းျပန္မႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္တစ္ဆင္ပါ။

(၂) ေခါင္းကိုက္ျခင္း၏ ကနဦးလကၡ ဏာမ်ားကို သတိျပဳပါ
အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ား၌ ေခါင္းမကိုက္ခင္ စိတ္တိုျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ခ်င္အန္ခ်င္သလိုျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ခံစားရတတ္သည္။ မိမိပင္ကိုယ္ လကၡဏာမ်ားအား ဂ႐ုျပဳမွတ္သားၿပီး ေခါင္းမကိုက္ခင္ အဆိုပါ ေ၀ဒနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ႀကိဳေသာက္ပါ။

(၃)တာ၀န္လႊဲေျပာင္းပါ
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း လုပ္ကိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေစၿပီး ေခါင္းကိုက္ေစသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္အခ်င္းခ်င္းတာ၀န္ လႊဲေပးပါ။

(၄) ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လိုမလို ေစာင့္ၾကည့္ပါ
ေခါင္းကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ မၾကာခဏ ပ်က္ကြက္သည္႕အခါ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ မၾကာခဏေစာျပန္ရသည့္အခါ၊ အလုပ္တြင္အာ႐ံုမစိုက္ ႏိုင္ သည့္အခါ ေဆးကုသမႈခံယူပါ။

(၅) အျမင္အာ႐ံု စမ္းသပ္မႈခံယူပါ
ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္ မ်က္စိ မႈန္ျခင္း၊ မ်က္စိအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ မ်က္လံုးတစ္ခ်က္ခ်င္းစီ ပိတ္ၿပီးအနီးအေ၀းၾကည့္ပါ။ မ်က္လံုးတစ္ဖက္ဖက္က ပိုမႈန္ေနပါသလား။ မ်က္မွန္ တပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ေ၀ဒနာသက္သာလာပါလိမ့္မည္။
ေဇာ္ကို
Source:Health Central
Health Updates Journal