ယင္လပ္ႏွင့္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ ထုိင္းအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ တိုက္တြန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/04/2014 10:53:00 PMထုိင္းအတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအႀကီးအကဲ အဘီဆစ္ဗစ္ဂ်ာဂ်ီ ဗာက မၾကာမီက  ထုိင္းအစိုးရက သတ္မွတ္လုိက္ေသာလာမည့္ ဇူလုိင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအသစ္ျပန္ လည္က်င္းပေရးကုိ  ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမစတင္မီတြင္  ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးမၿငိမ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာမွစ၍ အစုိးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အျပည့္အဝမလုပ္ႏုိင္ဘဲ ၎တို႔ က်င္းပေပးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ံုးက ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္လပ္ ဦးေဆာင္ သည့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရသည္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ၿပီးေနာက္ ဇူလုိင္တြင္ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မၾကာေသးမီက ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ အဘီဆစ္က ႏုိင္ငံ ေရးလိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနမႈ ကို  ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ယင္လပ္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရတစ္ရပ္လံုး ရာ ထူးမွ ႏုတ္ထြက္ကာ ဆႏၵျပသူမ်ား ေတာင္းဆိုေသာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္မည့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕ သင့္ေၾကာင္း၊  ထုိအစိုးရမွတစ္ ဆင့္  ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားလုပ္ရန္ ႀကီးၾကပ္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္တင္ျပခ်က္အရ ဆို ဘယ္ဘက္ကမွ ၁၀၀ ရာခုိင္ ႏႈန္း အျပည့္မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘက္တုိင္းဟာ သူတို႔လိုလားခ်က္ ေတြကို ေျဖရွင္းေတာင္းဆိုႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အဘီဆစ္က ပဋိ ပကၡမ်ား ေရွာင္လႊဲႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ ၎၏လမ္းျပေျမပံုကုိ ရွင္းျပသည္။

ထုိင္းၾကားျဖတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥစ္ယင္လပ္သည္ လာမည့္သီ တင္းပတ္မ်ားအတြင္း ၎၏ရာ ထူးတာဝန္ကုိ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္သည့္ တရားစြဲဆိုမႈႏွစ္ခု ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

—Ref: AFP

7day