ေယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား အထူး သတိ ျပဳရမည့္ ယာဥ္မီးေလာင္မႈ အႏၱရာယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/04/2014 04:09:00 PMစာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ရေသာ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ သတင္း မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း၊ တိမ္းေမွာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားပါက မီးေလာင္ ေပါက္ကြဲ ေလ့ရွိေၾကာင္း ၾကားျမင္ သိရွိခဲ့ရပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ယာဥ္တိုက္မႈ၊ ကားေခ်ာက္ထဲ ထိုးက်မႈ၊ တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မီးေလာင္သည္ ဟူ၍ ၾကားသိခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ႏုိင္ငံျခား ဝတၴဳဘာသာျပန္ စာအုပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ဝတၴဳကို မွီျငမ္းေသာ ႐ုပ္ျပႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္း မ်ားတြင္မူ ယာဥ္မီးေလာင္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရ

သည္။ ထုိစဥ္ကပင္ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပါက မီးေလာင္ေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌မူ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိသည္ကို သတိထားမိ ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းရင္းကို မသိရွိခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌လည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မီးေလာင္မႈမ်ားစြာကို ေတြ႕ႀကံဳၾကား သိေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ ဆီျဖည့္စဥ္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္၊ ရပ္နားထားစဥ္ အလိုအေလ်ာက္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ျခင္း၊ ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္ရာ မွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ မီးေလာင္မႈ မ်ဳိးစံုကို ၾကားသိ ေနရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားေသာ အခါ၌ တျခားႏုိင္ငံမ်ား နည္းတူ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာေသာအခါ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ ရာတြင္ အသံုးျပဳရေသာ ေလာင္စာဆီ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳ လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ယခင္က အစိုးရ ေရနံ ခ်က္စက္႐ံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိေသာ ဓာတ္ဆီမ်ား ကိုသာ အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ တျခား ႏုိင္ငံမ်ား နည္းတူ Octane 92 Ron, 95 Ron စသည့္ဆီမ်ား အသံုးျပဳလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ထုိေလာင္စာဆီမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ေအးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အင္ဂ်င္ေပါက္ကြဲအား ေကာင္းေအာင္ အသံုးျပဳေသာ ဆီမ်ားျဖစ္ၿပီး ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ေသာအခါ မီးေလာင္ လြယ္ေၾကာင္း သိရွိိ ခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥေရာပမွ ထုတ္ေသာ ကားမ်ားတြင္ မီးေလာင္ ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေလာင္စာဆီေၾကာင့္ ေလာင္ေသာမီးကို ထိေရာက္စြာ ၿငိႇမ္းသတ္ ႏုိင္ေသာ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ထည့္ေပး လိုက္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

စာေရးသူ မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ မိမိတို႔ ႐ံုးအတြက္ မာစီဒီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ တစ္စီး ဝယ္ယူရာ ေရွ႕ယာဥ္ေမာင္း ထုိင္ခံုႏွင့္ ေဘးထုိင္ခံု ေအာက္မ်ားတြင္ မီးသတ္ ေဆးဘူးတစ္ဘူး စီထား ရွိထားသည္ကို ေတြ႕ ရွိၿပီး ၄င္းမီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားမွာ ေလာင္စာ ဆီ မီးေလာင္မႈကို ၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ရန္ အထူး စီမံ ျပဳလုပ္ထားေသာ မီးသတ္ ေဆးဘူးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား သတ္မွတ္ ကီလုိမီတာ ျပည့္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ၿပီးတုိင္း ႀကံ့ခုိင္ေရး (Servicing) သုိ႔ပို႔ရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား ဝပ္ေရွာ့ခ္မွ ထိုမီးသတ္ေဆးဘူး သက္တမ္းလြန္၊ မလြန္၊ ေကာင္း၊ မေကာင္းတုိ႔ကို အထူး အေလးထား စစ္ေဆးသည္ကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံ ထားရာတြင္လည္း မီးသတ္ေဆးဘူးပါရွိျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ ထားရွိေသာ မီးသတ္ေဆးဘူး အမ်ဳိးအစားကို လုိက္၍ အာမခံပရီမီယံေၾကး အနည္းအမ်ားကို ညိႇႏႈိင္းခဲ့ရပါသည္။ စာေရးသူ တင္ျပလိုသည္မွာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ မီးသတ္ေဆးဘူး က႑အား အထူး အေလးထားသည္ကို တင္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳ ေမာင္းႏွင္ လ်က္ရွိေသာ ယာဥ္အားလံုးတြင္ ေလာင္စာဆီ မီးေလာင္ျခင္း ကို ၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိေသာ ဓာတုေဗဒ ေဆးမႈန္႔ပါ မီးသတ္ေဆး ဘူးမ်ားကို လံုေလာက္စြာ ထားရွိရန္ လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ မီးသတ္ဦးစီး ဌာနႏွင့္ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တို႔ကဲ့သုိ႔ တာဝန္ရွိေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၌ မီးသတ္ေဆးဘူးပါ၊ မပါကို တင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆး အေရးယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္၌ ပို၍ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕လာသျဖင့္ ယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ စဥ္၊ ရပ္နားထားစဥ္ တို႔တြင္ အလုိအေလ်ာက္ မီးေလာင္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြား ေနပါသည္။ ၄င္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အင္ဂ်င္စက္ခန္းမ်ား အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ လာခ်ိန္တြင္ ဆီပိုက္မ်ား ယိုစိမ့္ျခင္း၊ အင္ဂ်င္ခန္း သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ခန္းရွိ ဆီေၾကးမ်ား၊ ဖုန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ အင္ဂ်င္ခန္းမ်ားအတြင္း သန္႔ရွင္းမႈရွိေစေရး၊ ဆီပိုက္မ်ား ယိုစိမ့္မႈမရွိေစေရးအတြက္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ထားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အဓိက အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ ျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈ ျဖစ္ပြားမႈမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္း အတိုင္း ဂ႐ုတစိုက္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ အခ်ိန္၌ ယာဥ္ႏွင့္လမ္း အေျခအေနကို အခါမလပ္ ဂ႐ုစိုက္သတိထားျခင္း၊ ဖုန္းစကားေျပာျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း၊ ဗီဒီယို ၾကည့္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ မူးယစ္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း၊ လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း(တခ်ဳိ႕ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ ေနခ်ိန္၌ ကေလးငယ္မ်ားအား စီယာတိုင္ေနာက္တြင္ ခ်ီၿပီး ေပါင္ေပၚတင္ကာ ေမာင္းႏွင္ေလ့ ရွိသည္။) တို႔ကို ေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ မွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ပြားလာမည့္ မီးလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မီးေလာင္မႈ မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့့္ ႏုိင္ငံသား မ်ား ေသေက်ဒဏ္ရာရရွိမႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယာဥ္မီးေလာင္မႈ အႏၲရာယ္ကို ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္အတူ အေလးထား ကာကြယ္သင့္ ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ျမ၀တီ