ဓာတုလက္နက္ တားဆီးပိ္တ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္းအတြင္း အတည္ျပဳခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/04/2014 11:33:00 AMဓာတုလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္းအတြင္း အတည္ျပဳခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ေျခာက္ႏိုင္ငံကို ဓာတုလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး(သုိ႔မဟုတ္)အျပည့္အ၀အတည္ျပဳခ်ဳပ္ဆိုရန္ မၾကာေသးမီက တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဓာတုလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ဓာတုလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္ သုံးခုရွိေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္သည့္အပိုင္းတြင္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေသးစိတ္တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္မွတ္ထိုးၿပီးတဲ့ေနာက္ Ratify လုပ္တဲ့အဆင့္ကို ဆက္ၿပီးသြားႏုိင္ဖို႔ ဒီကြန္ဗင္းရွင္းနဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ျပည္တြင္းတည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။
ဒီအပိုင္းကိုလည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အဆိုပါအဆင့္ျမင့္အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအပိုင္းတြင္လည္း ႀကဳိတင္ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ား၊ ထြက္ေပၚလာမည့္ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

]]ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဒီကြန္ဗင္းရွင္းကို အတည္ျပဳဖို႔လိုအပ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ သူ႔သက္တမ္းကာလမွာပဲ Ratification လုပ္သြားဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာအတည္ျပဳႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မၾကာခင္အတည္ျပဳႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ဟိဂ္ၿမိဳ႕၌အေျခစိုက္ေသာ ဓာတုလက္နက္မ်ားတားဆီးေရးအဖြဲ႕(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) သည္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေနျပည္ေတာ္သို႔ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီက သုံးရက္ၾကာ လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

OPCWၽ သည္ ဓာတုလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္ (Chemical Weapons Convention-CWC) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ပထမကမၻာစစ္တြင္ ဓာတုလက္နက္မ်ားကို ပထမဆံံုးစတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အီရတ္ႏိုင္ငံဟာလာဂ်ာ၌ အရပ္သားမ်ားကို ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ပါရီ၌ ဓာတုလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္(CWC)ကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၉ တြင္ CWC စတင္ အာဏာသက္၀င္ခဲ့သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ OPCW ၌ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါး ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ၁၉၀ ရွိသည္။ ကမၻာတြင္ ေၾကညာထားေသာ ဓာတုလက္နက္မ်ား၏ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ဖ်က္ဆီးထားေၾကာင္း OPCW ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

EMG