လမ္းေပၚ မက်ဴးေက်ာ္ရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/04/2014 10:37:00 PMက်ဴးေက်ာ္အိမ္ေတြ အဖ်က္ခံရသည့္ သတင္းေတြကို မၾကာခဏ ၾကားေနသည္။ အဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္ေတြက စစ္တပ္၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္က သိမ္းထားေသာ ေျမေပၚတြင္ ေနသည့္ အိမ္ေတြျဖစ္သည္။

စိုေျပတို႔ ရပ္ကြက္ထဲက က်ဴးေက်ာ္ေတြကိုလည္း ဘယ္ေတာ့ လာဖ်က္မလဲဟု ေစာင့္ေနမိသည္။ က်ဴးေက်ာ္ေနသူေတြက အစိုေရေျမကို က်ဴးေက်ာ္ေနသူေတြေတာ့ မဟုတ္။ ျပည္သူပိုင္ေျမကို က်ဴးေက်ာ္ေနသူေတြ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူပိုင္ေျမကို က်ဴးေက်ာ္သူဟု ဆိုလိုက္သျဖင့္ ေဝေဝဝါးဝါး ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
ရွင္းအံ့......

ျပည္သူပိုင္ေျမ က်ဴးေက်ာ္သူေတြကို သင္တို႔အေနႏွင့္ ကိုယ့္အိမ္ေရွ႕ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ပင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အခု စာဖတ္ေနသူ ကိုယ္တိုင္လည္း ျပည္သူပိုင္ေျမ က်ဴးေက်ာ္သူ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ စိုေျပတို႔ လမ္းသည္ ေပေလးဆယ္ေက်ာ္ က်ယ္သည့္ လမ္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ သြားလို႔ရသည့္ လမ္းအက်ယ္ကေတာ့ ၁၅ ေပေလာက္သာ ရွိေတာ့သည္။ အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းက မိမိအိမ္ေရွ႕ လမ္းမေပၚ ဆယ္ေပေက်ာ္ေက်ာ္အထိ က်ဴးေက်ာ္လိုက္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ပစၥည္းေတြ ထားသည္။ အခ်ဳိ႕က လမ္းမေပၚ ေစ်းဆိုင္ ဖြင့္ထားသည္။ အခ်ဳိ႕က သစ္ပင္ေတြ စိုက္ထားၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ လမ္းက်ဥ္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ လမ္းမေပၚတြင္ေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္သူႏွင့္ ကားေတြ ေနရာလုၿပီး သြားေနရသည္။ ထို႔ျပင္ လမ္းမေပၚတြင္ ဓမၼာ႐ုံလည္း ေဆာက္ထားလိုက္ေသးသည္။ ထိုသို႔ လမ္းမေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေနသည္ကို မရိပ္မိေအာင္ လမ္းထိပ္တြင္ ၁၅ ေပ အက်ယ္ရွိေသာ ေက်ာက္တိုင္ႏွစ္တိုင္ စိုက္ထားလိုက္သည္။ လမ္းထဲကလူမ်ား ေရႊဉာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္ၾကပါေပသည္။

စိုေျပတို႔ တစ္လမ္းတည္းလား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးေပ။ ဂြတၱလစ္ရပ္ကြက္ တစ္ခုလုံးက လမ္းတိုင္းကို လိုက္ၾကည့္ေတာ့လည္း ထိုအတိုင္းသာ။ လမ္းအက်ယ္ ေပေလးဆယ္။ တကယ္သြားလို႔ ရတာက ၁၀ ေပ ၁၅ ေပသာ။ အခုခ်ိန္ ကားေတြ ေပါလာေတာ့ ပိုဆိုးသည္။ လမ္းၾကားထဲတြင္ပင္ ကားေတြ ပိတ္ကုန္သည္။ လူညီေတာ့လည္း လမ္းက်ဥ္းသြားတာေပါ့ေလ။

စိုေျပတို႔ တစ္ရပ္ကြက္တည္းလား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသး။ အျခားရပ္ကြက္ေတြ လိုက္ၾကည့္ေတာ့လည္း ထိုနည္း ၎ေကာင္း။ လမ္းမေပၚ ျပည္သူပိုင္ ေျမေတြကို က်ဴးေက်ာ္သူေတြ ဒုႏွင့္ေဒးပင္။ ၿမဳိ႕ထဲကို လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္လိုက္ပါက ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္းေနသူေတြကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူပိုင္ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္းသူသည္ က်ဴးေက်ာ္သူပင္။

ထိုပလက္ေဖာင္းမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၆ ေပေလာက္သာ ရွိေတာ့သည္။ ယခင္ တစ္ႏွစ္က ဒီလိုမဟုတ္။ ထိုပလက္ေဖာင္းေတြသည္ ေပ ၂၀ အက်ယ္ ရွိ၏။ ဒါကို ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္ကာ ၁၄ ေပကို ကားမ်ားအတြက္ က်ဴးေက်ာ္ေပးလိုက္သည္။ လမ္းသြားလမ္းလာေတြ ဒုကၡေရာက္ကုန္သည္။ ေစ်းဆိုင္ပိတ္၊ ပလက္ေဖာင္းက က်ဥ္းႏွင့္ ကားလမ္းမေပၚပဲ တက္ေလွ်ာက္ရေတာ့သည္။

ကားလမ္းမေပၚ တက္ေလွ်ာက္ေတာ့ ေနာက္ကလာသည့္ ကားက ဝင္တိုက္ျပန္သည္။ က်ဳိးသူ၊ ဒဏ္ရာရသူ၊ ေသသူ၊ ကားသမား အဆဲခံရသူေတြ ေန႔စဥ္ပင္။ ပလက္ေဖာင္း အက်ယ္ႀကီးကို စည္ပင္ႏွင့္ ေစ်းသည္က က်ဴးေက်ာ္လိုက္သျဖင့္ ျပည္သူေတြ ကားတိုက္ခံရကုန္သည္။ စည္ပင္ႏွင့္ ေစ်းသည္ ညီေတာ့ ပလက္ေဖာင္း ေပ်ာက္တာေပါ့ေလ။

ၿမဳိ႕ထဲတင္ပဲလား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါ။ အစိုးရအိမ္ရာေတြ ျဖစ္သည့္ မင္းမႏိုင္ အိမ္ရာတို႔၊ ဖဆပလ ရပ္ကြက္တို႔ လမ္းသစ္ အိမ္ရာတို႔ကို ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ဆုံးထပ္တြင္ ေနသူက မိမိတိုက္ခန္း ပတ္ပတ္လည္မွာ ရွိသည့္ ေျမေတြေပၚတြင္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ အိမ္ေရွ႕ ျပည္သူပိုင္ ေျမကြက္လပ္တြင္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္သည္။ ေနာက္ေဖး ျပည္သူပိုင္ေျမတြင္ အဖီထိုးသည္။

ေစ်းဆိုင္ဖြင့္သည့္သူက က်ဴးေက်ာ္အဖီကို ျပန္ငွားစားသည္။ ေပ ၄၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိသည့္ ေျမေပၚတြင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေျမေတြက ကေလးေတြ ကစားဖို႔။ ပြဲေတြဘာေတြ လုပ္ဖို႔။ သာေရးနာေရး လုပ္ဖို႔ အိမ္ရာ စေဆာက္ကတည္းက ခ်န္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခုေတာ့ ေအာက္ဆုံးထပ္ ေနသူေတြက က်ဴးေက်ာ္လိုက္ေခ်ၿပီ။ ေအာက္ဆုံးထပ္ ေနသူေတြ ညီေတာ့လည္း ကစားစရာေျမ ေပ်ာက္တာေပါ့ေလ။

ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေတြ၊ လူမေနသည့္ ေျမေတြေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္သူေတြကိုေတာ့ အစိုးရက အင္တိုက္အားတိုက္ ေမာင္းထုတ္သည္။ ျပည္သူအမ်ား သြားလာရာ လမ္းမေပၚ။ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေျမေတြေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနသူေတြ ကိုေတာ့ အစိုးရက ေတြ႔ေနပါလ်က္နဲ႔ ဒီအတိုင္း လႊတ္ထားသည္။ တကယ္ေနစရာ မရွိသူေတြကို ေမာင္းထုတ္ၿပီး ေနစရာ ရွိပါလ်က္ မေတာ္ေလာဘေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္သူေတြ ကိုေတာ့ ေမာင္းမထုတ္ေသး။ သူ႔အရပ္နဲ႔ သူ႔ဇာတ္ အဆင္ေျပေနေတာ့လည္း ျပည္သူပိုင္ေျမ အက်ဴးေက်ာ္ ခံရသူေတြက ဘာေျပာလို႔ ရေတာ့မလဲ။

ဒီကိစၥဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိသလဲ....။ အစိုးရမွာလည္း တာဝန္မရွိ။ က်ဴးေက်ာ္သူမွာလည္း တာဝန္မရွိ။ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ အေနႏွင့္လည္း ဒီထက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြ လုပ္ေနမေပါ့ေလ။ လမ္းႏွင့္ အဓိကဆိုင္ေသာ စည္ပင္ကလည္း ေရရဖို႔ပဲ လုပ္ေနမေပါ့ေလ (ေႏြရာသီ ေရရွားသျဖင့္ တစ္မ်ဳိး မထင္ႏွင့္)။ က်ဴးေက်ာ္သူေတြ ကလည္း သူမ်ားက်ဴးတာ ျမင္ေတာ့ က်ဴးခ်င္မေပါ့ေလ။ ေနာက္ၿပီး လူတိုင္းကိုယ္စီ ေလာဘရွိသည္။ ဝယ္စရာ မလိုဘဲ ေပ ၂၀ ပတ္လည္ေလာက္ ေျမေနရာကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စၿပီး အလကား ရခဲ့သည္ပဲ။ သူတို႔ေနရာတြင္ စိုေျပဆိုလွ်င္လည္း က်ဴးေက်ာ္မိမည္သာ။

ဒီေတာ့.... ျပည္သူပိုင္သည့္ လမ္းကို က်ဴးေက်ာ္တာကို ဘာမွ မေျပာရဲသည့္ စိုေျပတို႔လို ျပည္သူေတြမွာသာ တာဝန္ရွိေခ်သည္ မဟုတ္လား....။

စိုေျပ (သံေခ်ာင္းပါတီ)
The  Voice