သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ မသန္စြမ္း အားကစားသမား အမွန္အတိုင္း အေကာက္မခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/04/2014 11:02:00 AM
ရန္ကုန္၊ ေမ ၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ မသန္စြမ္း အားကစားသမား အပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူ အခ်ဳိ႕မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ား အျဖစ္ စာရင္းထည့္သြင္း အေကာက္ခံရျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း မသန္စြမ္း ကစားသမား အခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း လာေရာက္ ေကာက္ယူရာတြင္ မသန္စြမ္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာ္လည္း ထည့္သြင္း ေကာက္ယူျခင္း မခံရေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာၾကားသည္။
“သန္းေခါင္စာရင္း လာေကာက္ေတာ့ မ်က္စိျမင္လား၊ နားၾကားလား၊ ဦးေႏွာက္ေကာင္းလား ေမးပါတယ္။ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျခေတာက္ႏွစ္ဖက္ မရွိဘူးေျပာေတာ့ လူေကာင္းစာရင္းထဲ ထည့္လိုက္တယ္” ဟု သံလုံး၊ သံျပားပစ္ ေမြးရာပါ ေျခႏွစ္ဖက္ျပတ္ မသန္စြမ္း အားကစားသမား ျဖစ္သူ ဦးထူးထူးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မသန္စြမ္းစာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ညာဏ္ရည္ မသန္စြမ္၊ ကိုယ္အဂၤါ မသန္စြမ္း၊ အျမင္အာ႐ုံ မသန္စြမ္း၊ အၾကားအာ႐ုံ မသန္စြမ္း စသည့္ ၎ေလးမ်ဳိးတြင္ တစ္ခုခု အက်ဳံးဝင္ေနပါက မသန္စြမ္း စာရင္းအျဖစ္ ေကာက္ယူရမည္ဟု သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

မသန္စြမ္း အားကစားသမား ဦးထူးထူးေအာင္အပါ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မသန္စြမ္း အားကစားၿပဳိင္ပြဲ ဝွီးခ်ဲ ဘတ္စကတ္ေဘာ ဝင္ၿပဳိင္ခဲ့သည့္ ဦးဝဏၰေက်ာ္စြာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မသန္စြမ္း ၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ သံလုံး၊ သံျပားပစ္ အားကစားမွာ ဆုတံဆိပ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့တဲ့ ေျခတစ္ဖက္မဲ့သူ ဦးမ်ဳိးေဆြတို႔ကို မသန္စြမ္းအျဖစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေကာက္ယူျခင္း မရွိေၾကာင္း ကာယကံရွင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။
“စာရင္းေကာက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သင္တန္းေပးထားတာက အခ်ိန္ အရမ္းနည္းေနတဲ့ အတြက္ လစ္ဟာမႈေတြ ရွိႏိုင္တာပါ” ဟု ေျခတစ္ဖက္မဲ့ မသန္စြမ္းသူ အားကစားသမား ဦးမ်ဳိးေဆြက ေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မသန္စြမ္း ျဖစ္ေနသူမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေကာက္ခံသြားရန္ ေဆာင္႐ြက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လစ္ဟာမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚယုယုေဆြက ေျပာၾကားသည္။
“မသန္စြမ္း ေမးခြန္းပုံစံတြင္ အပိုင္းက ၄ ပိုင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအပိုင္းေတြကို စာရင္းေကာက္ ဆရာမက ခြဲျခားရဖို႔ ခက္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ခြဲျခားသိဖို႔အတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ေတြ ထုတ္ေဝေပးထားတာပါ” ဟု ေဒၚယုယုေဆြက ေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ရာတြင္ မသန္စြမ္းစာရင္းအတြင္း ပါသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း စာရင္းေကာက္မ်ားက အေဆာင္ေနသူအားလုံး စာရင္းကိုသာ ေကာက္ယူသြားသည့္ အတြက္ မသန္စြမ္းသူစာရင္း မဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အေဆာင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေျခတစ္ဖက္ မရွိေသာ ေဒၚၾကဴၾကဴလိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအေဆာင္တြင္ ေဒၚၾကဴၾကဴလိုင္ အပါ လက္မသန္သူ တစ္ဦးလည္း မသန္စြမ္းစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း အေကာက္မခံခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား သန္းေခါင္စာရင္းအတြင္း ထည့္သြင္းေကာက္ခံရန္ က်န္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မသန္းစြမ္းသူ ဖြံၿဖဳိးေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သူဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၁.၃ သန္းမွာ မသန္စြမ္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

The Voice Weekly