ေက်းလက္လူဦးေရ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ သန္း ၁၉၀၀ သံုးစြဲမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/04/2014 05:05:00 PM


Written by: ေက်ာ္ထင္

ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္တစ္ခုအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ေက်းလက္လူဦးေရ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ သန္း ၁၉၀၀ သံုးစြဲမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ ရရွိထားၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ သာမာန္အသံုးစရိတ္တြင္ က်ပ္သန္း ၉၀၀ ကို ထည့္သြင္းလ်ာထားျခင္းေၾကာင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၁၉၀၀ လ်ာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်းလက္လူဦးေရ ၃၀ ရ ာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါေက်းလက္ေဒသရန္ပံုေငြမ်ားကို ေက်းလက္လူဦးေရ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္သာ သံုးစြဲေနမည္ဆိုပါက မမွ်တသည့္အေနအထား ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားရွိေေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပသည္။

“ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးရန္ပံုေငြ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေက်းလက္ေဒသျပည္သူ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ပဲ သံုးေနမယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕ျပမွာရွိတဲ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွိရဲ႕လား။ ေမခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပမွာလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ကေလးေတြ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သက္ႀကီးဘိုးဘြားေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္”ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါရန္ပံုေငြမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ မည္သို႔မည္ပံု သံုးစြဲေနသည္ကို စိစစ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီတစ္ခု မျဖစ္မေနဖြဲ႕စည္းေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ေသာ္လည္း ယင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက သေဘာမတူခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ မပါ၀င္ေသာ မေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ေက်းလက္ေနျပည္မ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ေရရွိေရး၊ လမ္းတံတားမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကသံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ဥကၠ႒မ်ား၊ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တင္ျပလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးမ်ားမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ တင္ျပလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး၍ စိစစ္ကာေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္က ဆိုသည္။

Eleven Media