အစပိုင္းမွာ အစိုးရက အမ်ားၾကီး လိုက္ေလ်ာတယ္ …. ေၾကာက္တာကိုးးး … အဲဒီမွာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရကို စမ္းရင္းစမ္းရင္းနဲ႔ အတိမ္အနက္ကို သိသြားျပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိမ္တိမ္ေလးဆိုတာ သိသြားတဲ့အခါမွာ သူလုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိလာတယ္ (ရုပ္သံ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/04/2014 09:04:00 PM


“ဥပေဒေတြျပဌာန္းျပီးေတာ့ ျပန္ျပီးထိမ္းကြပ္မွာလား…အဲဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဖက္ကလႊတ္ေပးျပီးတစ္ဖက္ကျပန္ခ်ဳပ္ထိမ္းထားသလိုေတာ့
ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္”
Dvb Debate:How free and reliable is media? (Part A)“တရားေရးမ႑ိဳင္ကစြတ္ဖက္မႈကင္းကင္းနဲ႔ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာတရား
စီရင္ေပးမွ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာ ရွိလာမွာပါ”
Dvb Debate:How free and reliable is media? (Part B)
“အစပိုင္းမွာ အစိုးရကအမ်ားၾကီးလိုက္ေလ်ာတယ္ …. ေၾကာက္တာကိုးးး…
အဲဒီမွာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေရကိုစမ္းရင္းစမ္းရင္းနဲ႔ အတိမ္အနက္ကို
သိသြားျပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိမ္တိမ္ေလးဆိုတာသိသြားတဲ့အခါမွာ
သူလုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိလာတယ္”
Dvb Debate:How free and reliable is media? (Part C)DVB TV News