လူ၊ နတ္၊ ဘီလူး နကၡတ္တို႔၏ အခ်စ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးတြက္နည္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/11/2014 10:55:00 AM


ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၃) နဲ႔စားပါ။

ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ရွာနည္း -
[ေမြးႏွစ္ခရစ္ႏွစ္ထဲက(April 16 ရက္ မေက်ာ္လွ်င္)- ၁၃၉ ကိုႏွဳတ္ပါ= ေမြးေန႕ ျမန္မာသကၠရာဇ္ရမည္ ၊ ေမြးႏွစ္ ခရစ္ႏွစ္ထဲက (April 16 ရက္ေက်ာ္လွ်င္)- ၁၃၈ ႏွဳတ္ပါ = ျမန္မာသကၠရာဇ္ရမည္]

ျပီးလွ်င္ ရသည့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကို ၃ နဲ႕စားပါ။

(၁)-ၾကြင္းရင္- နတ္နကၡတ္။
(၂)-ၾကြင္းရင္-လူနကၡတ္။
(၀)-ၾကြင္းရင္- ဘီလူးနကၡတ္။

(၁) ဂဏန္းၾကြင္းက နတ္နကၡတ္ ဟုလည္းေကာင္း
(၂) ဂဏန္းၾကြင္းက လူကၡတ္ ဟုလည္းေကာင္း၊
(၀) သုဥ္းၾကြင္းက ဘီလူးနကၡတ္ ဟုလည္းေကာင္း သိအပ္ပါသည္။

အၾကင္သတို႔သား ႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔ ၏ စင္နကၡတ္သည္ လူနကၡတ္ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းပါက
တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး ၾကင္ၾကင္နာနာခ်စ္ခင္ႏိုင္ျခင္း၊ နားလည္ႏိုင္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ သားသမီးရတနာမ်ား ထြန္းကားျခင္း၊ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားျခင္း၊ လူႀကီးမိဘမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ကို ခံစားခြင့္မ်ားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးေမတၱာမွ်လွ်က္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈတို႔ကို ခံစားရျခင္း၊ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္မႈ ကင္းစင္ျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း ဟူေသာ အက်ိဳးတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အၾကင္သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔သည္ လူနကၡတ္ႏွင့္ နကၡတ္ ေပါင္းသင္းပါက
ႀကီးပြားခ်မ္းသာလြယ္ျခင္း၊ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေသာ သားသမီးတို႔ထြန္းကားျခင္း၊ အက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သားသမီးတို႔ကို ဖြားျမင္ေစျခင္း၊ ရာထူးဂုဏ္တို႔ တက္လြယ္ျခင္း၊ မိေမြ ဘေမြ တို႔ကို ခံစားရလြယ္ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေခတၱယာယီ ခဲြခႊာရမႈ အနည္းငယ္မ်ားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ႏွင့္ နားလည္မႈ အနည္းငယ္လြဲမွားတတ္ျခင္း၊ နားလည္မႈျပန္လည္ထားရွိႏိုင္ျခင္း ဟူေသာ အက်ိဳးတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အၾကင္သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔သည္ လူနကၡတ္ႏွင့္ ဘီလူးနကၡတ္တို႔ ေပါင္းသင္းပါက
သေဘာထားကဲြလြဲမႈမ်ားျခင္း၊ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ စိတ္မခ်မ္းသာမႈမ်ားျခင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အားျဖင့္ နာတာရွည္က်န္းမာေရးညံ့ဖ်င္းတတ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔၌ ေဘးပေယာဂ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျခင္း၊ ေသြးထိုးစကားမ်ား ေရပန္းစားျခင္း၊ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္္းေသာ သားသမီးမ်ား ေပါမ်ားျခင္း၊ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေသာ တပည့္သားမ်ား ေရာက္လာတတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး ရုတ္တရက္ အက်ိဳးယုတ္တတ္ျခင္း၊ ရုတ္တရက္ က်န္းမာေရးေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ သားသမီးအက်ိဳး ခံစားရခြင့္နည္းျခင္း၊ လူႀကီးမိဘမ်ား သေဘာမတူေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ိဳးျဖစ္တတ္ျခင္း ဟူေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အၾကင္သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔သည္ နတ္နကၡတ္ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းပါက
တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး သေဘာထားႀကီးလွ်က္ ၾကင္ၾကင္နာနာျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ မိသားစုဘ၀ႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာျခင္း၊ စီးပြားေရးသည္ အတိုင္းအဆမရွိတိုးတက္ျမင့္မားတတ္ျခင္း၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားမွ ၾကည့္ရႈေစာင့္မတတ္ျခင္း၊ အဆင္းလွပေသာေသာ သားသမီးရတနာမ်ား ထြန္းကားျခင္း၊ လူအမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတရားကိုျပဳက်င့္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ႀကီးက်ယ္ေသာ အလွဴတို႔ကို ေပးရတတ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာျခင္း၊ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးသစၥာရွိစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္ျခင္းျခင္း ဟူေသာ အက်ိဳးတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အၾကင္သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔သည္ နတ္နကၡတ္ႏွင့္ ဘီလူးနကၡတ္တို႔ ေပါင္းသင္းပါက အိမ္ေထာင္ေရးဆူမွ စီးပြားတက္လြယ္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ၀န္တိုသူတို႔ေပၚေပါက္တတ္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ဆံးပါးတတ္ျခင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ ဇာတိရပ္ရြာတို႔တြင္ ေနထိုင္ရကိန္းနည္းျခင္း၊ သားသမီးေကာင္းတို႔ထြန္းကားေသာ္လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္နည္းပါတတ္ျခင္း၊ တစ္ျပည္တစ္ရြာတြင္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလြယ္ျခင္း၊ ခ်စ္လြယ္ မုန္းလြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးျဖစ္ျခင္း ၊ ေနာင္ေရးေအးသာဘ၀ တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း ဟူေသာ အက်ိဳးတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အၾကင္သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔သည္ ဘီလူးနကၡတ္အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းပါက
နာမည္ဂုဏ္သတင္းက်ယ္ျပန္႔ျခင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုးထြန္းေတာက္ျခင္း၊ မရပ္မနားလႈပ္ရွားသြားလာရျခင္း၊ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္အိမ္ေထာင္ေရးစံျဖစ္ျခင္း၊ သားသမီးတို႔ နာမည္ဂုဏ္သတင္းထြန္းေတာက္ျခင္း၊ သို႔ေသာ္ မွီခိုႏိုင္သူတို႔နည္းပါးျခင္း၊ ရုတ္တရက္ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ အေမြရမႈ၊ စီးပြားေအာင္ျမင္မႈ တို႔ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ၾကံဳႀကိဳက္ရျခင္း၊ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာစြာေနထိုင္ရတတ္ျခင္း၊ သားသမီးနည္းပါးျခင္း ဟူေသာ အက်ိဳးတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ျမန္မာ့ရိုးရာေဗဒင္ပညာရပ္