ဦးသန္႔၏ စစ္ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/11/2014 12:03:00 PM(ေဆာင္ပါးရွင္ - ျမန္မာ့အလင္းေအာင္သန္း)

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဆိုးတန္းတြင္ လူငယ္မ်ားႀကီးပြားေရးအသင္း ရွိသည္။ အသင္းကို ၁၉၂၆ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္သည္။ ႏွစ္ငါးဆယ္ ေရႊရတုသဘင္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႀကီးပြားေရးစာေစာင္ ထုတ္ေဝသည္။ ယင္းစာေစာင္မွာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔၏ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ ပါလာသည္။ “လူငယ္ႏွင့္ကြ်န္ေတာ္” အမည္ရွိ ထိုေဆာင္းပါးတြင္ စစ္ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္ရွိေၾကာင္း ဤကဲသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ပထမ အေၾကာင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆကြဲလို႔” ဟုဆိုကာ “ကြန္ျမဴနစ္ကလည္း သူ႔ဟာသူေကာင္းတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ကလည္း သူ႔ဟာသူေကာင္းတယ္။ ဒီမိုကေရစီကလည္း သူ႔ဟာသူေကာင္းသလို ျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ရွင္းျပရင္း ယင္းကစ၍ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေတြ အေပၚမွာ တင္းမာမႈ Tensions built on differences of political ideology ျဖစ္လာပံုကို ဦးသန္႔ေထာက္ျပသည္။ မတူေသာ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆေတြ တင္းမာရာကေန ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကသည္ကို ဦးသန္႔က အခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအေၾကာင္းက စီးပြားေရးမညီမွ်မႈ (Tension based on disparity of economic and social conditions of peoples) ေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္း။

စီးပြားေရး မညီမွ်မႈေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္လာရျခင္းကို ဦးသန္႔က ဤကဲ့သို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲျပသည္။ “ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံနဲ႔ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို စစ္ၿပီးေခတ္ ကမၻာမွာၾကည့္ရင္ ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံထက္ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံက မ်ားလာတယ္။ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ပဲ။ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံ မ်ားလာသလို တင္းမာမႈေတြ မ်ားလာတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးတဲ့အခါ စီးပြားေရးပါရဂူေတြ ေလ့လာေတာ့ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ပိုဆင္းရဲၿပီး ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ပိုခ်မ္းသာလာၾကတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္ဟု ဦးသန္႔သံုးသပ္သည္။ စီးပြားေရးပါရဂူေတြ အားလံုးကလည္း ယင္းအခ်က္ကို သေဘာတူၾကသည္။ ယင္းကြာဟခ်က္ကို ကုစားႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢက ဆယ္ႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (Development decade) ခ်မွတ္သည္။ ကုလသမဂၢသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဝင္ေငြ (GNP) ကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္ရမည္ဟု မွန္းထားသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ပါ။ အမွန္တိုးတက္လာသည္က ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ။ အလားတူ တစ္ဖက္တြင္ လူဦးေရက ႏွစ္ရာႏႈန္း၊ သံုးရာႏႈန္း တိုးလာေနရာ ဘဲစားဘဲေခ် ျဖစ္သြားေလသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္လည္း တိုးတက္လာဖို႔ထက္ ေလ်ာ့က်သည့္ အေနအထားက မ်ားေနေလသည္။

တတိယအေၾကာင္းကို ဆရာသန္႔ ေကာက္ခ်က္ဆဲြျပသည္က ဤသို႔ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ အႂကြင္းအက်န္ေတြ ရွိေနတဲ့ လြတ္လပ္ေရး မရေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက မီးပြားေတြ ေတာက္ေနတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးမွာ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား လြတ္လပ္လာၾကတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြ မ်ားလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ မလြတ္လပ္ဘဲ က်န္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြလည္း ရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဖရိကတိုက္မွာေပါ့။ သူတို႔ႏုိင္ငံေတြ လြတ္လပ္ဖို႔ ႐ုန္းကန္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြ အဓမၼနည္းကို သံုးတယ္ဟု ဦးသန္႔သည္ အာဖရိကႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ကို ေထာက္ျပသည္။ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အားထုတ္ရင္းက လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းသည္။ လြတ္လပ္ေရး ေရွာေရွာ႐ွဴ ႐ွဴ မေပးခ်င္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ သူ႔လက္ေဝခံတို႔၏ စနက္ေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ရျပန္သည္။

စတုတၳအခ်က္ “ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ (colour) အသားအေရာင္ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေကာက္ခ်က္ဆဲြျပသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဖရိက ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ ဥေရာပတိုက္မွာ ရွိေသးတယ္။ ဤတိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ အသားအေရာင္ မတူ၍ ညီတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရး မေပးပါ။ အသားအေရာင္ မတူ၍ အေရးယူမႈေတြ ရွိသည္။ အသားမည္းသည့္အတြက္ ေအာက္က်သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးသည္။ လူျဖဴေတြကလည္း သူတို႔လူျဖဴဟူေသာ အစြဲအလမ္းႀကီးသည္။ (Colour) အသားအေရာင္ကြဲ၍ (Tensions) တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာၾကျခင္းပင္။

“အဲဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ တင္းမာမႈေတြ မ်ားေနတယ္။ ၿခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီအခ်က္ႀကီး ေလးခ်က္ေၾကာင့္ စစ္ေတြျဖစ္ေနရတယ္” ဟု ဆရာသန္႔က နိဂံုးခ်ဳပ္ထားေလသည္။

ဆရာသန္႔သည္ ႐ႈေထာင့္စံုက ျဖစ္ႏိုင္၊ ၾကည့္ႏိုင္၊ ေတြ႕ႏိုင္ေသာ ကုလသမဂၢ႐ႈေထာင့္က ေကာက္ခ်က္ဆဲြျပျခင္းျဖစ္၍ အျမင္က်ယ္ျပန္႔သည္။ တင္ျပခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာ အားထားရေလာက္သည္။ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ မည္သူမဆို ဤေလးခ်က္ကိုသာလွ်င္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးသန္႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၄၇ ႏွစ္ခန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱေရာက္ရွိလာ၏။ ၂၆-၂-၁၉၆၇ ေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ လူငယ္မ်ားႀကီးပြားေရး အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။ ၁၁ ဝကၤပါရိပ္သာလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ (ဦးသန္႔၏ညီ) အတြင္းဝန္ဦးေသာင္း၏ ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္၏။ ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႀကီးပြားေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ပန္ၾကားခ်က္အရ စစ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း အရင္းေလးခ်က္ကို ဦးသန္႔က ေဟာေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (ျမန္မာ့အလင္းေအာင္သန္းသည္ ဦးႀကီးသန္႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဦးႀကီးသန္႔၏သား ကြယ္လြန္သူ တင္ေမာင္သန္႔ႏွင့္ေတာ့ ေက်ာင္းသားဘဝမွာ ခင္မင္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။)

Eleven Media Group