ရတနာပံုတယ္လီပို႔ မွ GSM SIM Card မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈအျပည့္ျဖင့္ အကန္႔အသတ္မရွိ အလကားေပးေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/11/2014 11:58:00 AMျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီ ၃ ခုအနက္ ရတနာပုံတယ္လီပုိ ့ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ လာမည့္ ၾသဂတ္လတြင္ GSM Simcard မ်ားအား အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ အခမဲ့ ျဖန္ေဝေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပုံတယ္လီပုိ ့ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔ကသိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ ့ အခမဲ့ျဖန္ေဝသည့္ အခါတြင္လည္း Simcard ထဲတြင္ voice Mail အပါအဝင္ SMS အေစာင္ ၅၀ ႏွင့္ စမ္းသပ္ေခၚဆုိခ မိနစ္ ၂၀၀ အား ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပုံတယ္လီပုိ ့ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ မွ Board of Director ဦးရွိန္းသူေအာင္က ေျပာသည္။

“အေရအတြက္ကေတာ့ အကန္႔အသတ္ မရွိပါဘူး Simcard ေတြကုိအခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးမွာပါၾသဂတ္ မွာျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔ မ်ားပါတယ္ ဒီထက္ေနာက္က်ဖုိ ့ေတာ ့မရွိပါဘူး” ဟု ဦးရွိန္းသူေအာင္က ဆုိသည္။

အခမဲ့ျဖန္႔ေဝေပးမည့္ Simcrad မ်ားအတြက္ လုိင္းအေရအတြက္ ၁၀ သန္းအားခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ Simcard မ်ား၏ နံပတ္အလုံးေရ အေရအတြက္သည္ ၉ လုံးႏွင့္ ၁၀ ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရွိန္းသူေအာင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။ “တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႕ခ်ထားေပးႏုိင္ မယ္လုိ ့ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ အေနနဲ ့ကေတာ့ အားလုံးထက္သာေအာင္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ဦးရွိန္းသူေအာင္က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆုိသည္။ ရတနာပုံတယ္လီပုိ ့ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ အေေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ၁.၅ ဘီလီယံအား သုံးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ကုိလည္း သိရသည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔စ္ ကုမၸဏီသည္ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါကုမၸဏီသည္ အစုိးရ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တစ္ဝက္ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမဝတီ