ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/11/2014 06:10:00 PM


ရန္ကုန္- အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပဲြ (PR)စနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ေထာက္ခံသူမ်ားသည့္အတြက္ အဆိုအတည္ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုကို မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ၌ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးႏွင့္ အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မတ္တတ္ရပ္၍ ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၈၅ မဲျဖင့္ အဆို အႏိုင္ရရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုအႏိုင္ရရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

7DAY DAILY