မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ အခမဲ့သင္ၾကားေပးမည့္ မိုဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္နည္းသင္တန္း ေပၚေပါက္လာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/18/2013 03:19:00 PM


ျမန္မာျပည္ ဗုဒၶဘာသာမိဘမဲ့ကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (MBOA) မွ ႀကီးမွဴးၿပီး မႏၲေလး MRG မိုဘိုင္းဖုန္း အထူးျပဳျပင္နည္း သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာမ်ားမွ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းျပဳျပင္နည္းသင္တန္းအား ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အခမဲ့သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆုိပါ သင္တန္းအား မိုဘိုင္းဖုန္းဆုိင္မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မိဘမဲ့ေက်ာင္းသားမ်ား ဘဝအာမခံခ်က္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး MRG မွ သိရသည္။


အဆုိပါသင္တန္းတြင္ Mobile Phone Software ပိုင္းဆုိင္ရာျပဳျပင္နည္း၊ Mobile Phone Hardware ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္နည္းမ်ားအား အပတ္စဥ္တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း နံနက္ (၈) နာရီမွ ညေန (၆း၃၀) အထိ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Softwrae သင္တန္းအား တန္းခြဲတစ္ခုတြင္ (၁၀) ဦးႏႈန္းျဖင့္ တန္းခြဲ ၃ခု၊ Hardware သင္တန္းအား တန္းခြဲ တစ္ခုလွ်င္ (၁၅) ဦးႏႈန္းစီျဖင့္ တန္းခြဲ (၂) ခု ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ သင္တန္းကာလမွာ ႏွစ္လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္အား သင္တန္းတက္ေရာက္ခ်ိန္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေသာ Examination စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိသာ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္တန္းခြဲတြင္ ျပန္လည္ လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


အဆုိပါ သင္တန္းသို႔ မႏၲေလးႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ မည္သည့္မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာမ်ားမွ မိဘမဲ့ကေလးမဆို တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္ သင္တန္းအပတ္စဥ္ တစ္ခုအတြက္ သင္႐ိုးတစ္ခုစီကိုသာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ သင္႐ိုးေနာက္ထပ္ တစ္ခုကိုလည္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ေပးမည္ဟု သိရသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း အလယ္တန္း အဆင့္ရွိသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ တစ္ေစာင္၊ CV Form၊ Passport 3 ပံု၊ သက္ဆိုင္ရာမိဘမဲ့ေဂဟာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ (MBOA) တည္ရွိရာ မူလငါးစို႔တိုက္ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ေက်ာင္းတုိက္၊ လမ္း (၃၀ x ၆၂) ေထာင့္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၉-၉၁၀၀၅၉၃၅ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္မည္ဟု သိရသည္။

ေကာင္းျမတ္ထြန္း၊ မႏၲေလး