အီရန္က ေၾကာင္တစ္ေကာင္အား အာကာသသို႔ ေစလႊတ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/18/2013 03:20:00 PMအီရန္ နိုင္ငံက ပါရွန္းေၾကာင္တစ္ေကာင္ အား အာကာသတြင္းသို႔ စမ္းသပ္ ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။
ပါရွန္းေၾကာင္လိုက္ပါေသာ အာကာသခရီးစဥ္ၿပီးပါက လူလိုက္ ပါေသာ ယင္းအာကာသခရီးကို ၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္လ်က္ ရွိေၾကာင္း နိုင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီ ယာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

၁၉၆ဝျပည့္ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆို ဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ အာ ကာသအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေခြးမ်ား ႏွင့္ ေမ်ာက္မ်ားသည္ အာကာသ အတြင္းလိုက္ပါျခင္းျဖင့္ ထင္ရွား ခဲ့ရာ အီရန္တို႔၏ေၾကာင္ကလည္း ေခြးမ်ားႏွင့္ ေမ်ာက္မ်ား၏ေျခရာ မ်ားေနာက္ကို တစ္ထပ္တည္းလိုက္ မည့္အေနအထားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ အီရန္နိုင္ငံ Kavoshgar အာကာသယာဥ္ျဖင့္ ေၾကာင္လိုက္ပါမည့္ အစီအစဥ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ တိရစၧာန္အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား က ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ ကန႔္ကြက္မႈျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အီရန္နိုင္ငံ ၏ ထိပ္တန္းအရာရွိ မိုဟာမက္ အီဘရာဟီမီက လာမည့္ႏွစ္ မတ္ လမတိုင္မီ အာကာသခရီးအစီ အစဥ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မူလအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ကို တရား ဝင္ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမရွိဘဲ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အာကာသယာဥ္ႏွင့္ လိုက္ပါရန္ တိရစၧာန္အမ်ားအျပားကို စမ္းသပ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါရွန္းေၾကာင္သည္ အာကာသခရီးတာဝန္အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည့္တိရစၧာန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အီဘရာဟီမီက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
မစၥတာအီဘရာဟီမီ၏ အာကာသခရီးစဥ္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တိရစၧာန္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားထံ မွ ေဒါသတႀကီးတုံ႔ျပန္သံထြက္ ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္
Yangon Media Group