အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ ေတာင္းရမ္းစားသူမ်ားကို အေရးယူမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/18/2013 09:05:00 AM


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လိုက္လံထိန္းသိမ္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိပါက နာနတ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ ဦးစြာပို႔ေဆာင္ေစေၾကာင္း၊ နာနတ္ေတာစခန္းေရာက္မွ စိစစ္ကာ အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားအား မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားကို လူမႈ၀န္ထမ္းသို႔ အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အထက္မ်ားကို ၀ါးနက္ေခ်ာင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ထိန္းသိမ္းေစျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ယခုအခါ ၀ါးနက္ေခ်ာင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စခန္းတြင္ ယခင္ထိန္းသိမ္း လူဦးေရ ၃၀ ေက်ာ္မွ ယခုအခါ ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေတာင္းရမ္းသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ျခင္း မျပဳရန္ ပညာေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးသည္ဟု သိရသည္။

"ပထမအႀကိမ္ေတာ့ ေခၚေဆာင္ထိန္းသိမ္းမယ္။ ႏွစ္သိမ့္ပညာေပး ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးမယ္။ အဲဒီလို ျပန္လႊတ္ေပးၿပီးမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ေတာင္းရင္ေတာ့ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အေရးယူရာ၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ပါက ၎တို႔အား အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိဘထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းရမ္းျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါက ေတာင္းရမ္းသူမ်ားကို အေရးမယူဘဲ မိဘအား အေရးယူမည္ဟု သိရသည္။
Myawady News