ကိုစတာကြန္ေကာ္ဒီယာ နစ္ျမဳပ္အေပ်ာ္စီးဇိမ္ခံသေဘၤာႀကီးအား ျပန္လည္ဆယ္ယူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/18/2013 03:22:00 PM


ကိုစတာကြန္ေကာ္ဒီယာအေပ်ာ္စီးသေဘၤာႀကီးသည္ ဂီလီယိုကၽြန္းကမ္းလြန္၌ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ၁၄ရက္က တိမ္းေမွာက္သြားခဲ့သည္။ သေဘၤာဆယ္ယူေရးကို ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၁၆ရက္တြင္စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ၁ရရက္တြင္ သေဘၤာႀကီးကိုတည့္မတ္နိုင္ခဲ့သည္။ ''သေဘၤာကို ျပန္လည္တည့္မတ္တဲ့လုပ္ငန္းဟာလုံးဝၿပီးသြားပါၿပီ။ သေဘၤာကို တည့္တည့္မတ္မတ္ေထာင္နိုင္ခဲ့ပါၿပီ''ဟု ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီမွ ဖရန္ကိုဂါဘရီးလီကေျပာခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕မွာ သေဘၤာဆယ္ယူေရးလုပ္ငန္းကိုႀကီးၾကပ္ ခဲ့သည္။
Yangon Media Group