ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာ စကား ညေန သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/18/2013 03:10:00 PM


လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈဌာန (ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္) တြင္ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာစကား ညေနသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။   ဖြင့္လွစ္မည့္ ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ (ဘာသာျပန္၊ စကားျပန္)၊  ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ (ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ သီးသန္႔) တို႔ ျဖစ္သည္။   သင္တန္းသို႔ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္လက္ခံမည္ဟု သိရၿပီး ေနာက္ဆံုး လက္ခံမည့္ေန႔မွာ  စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ျဖစ္သည္။  အဂၤလိပ္ဘာသာအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္  သင္တန္းသားဦးေရ ျပည့္ပါက ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံမည္ မဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။   အေသးစိတ္ သိရွိလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္း-၀၁-၅၁၄၃၇၂ (လိုင္းခြဲ-၈၀၉) သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္သည္။
  ကိုဟိန္း