တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္အထိ ရႇိလာၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမႇ ပုိမုိကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/02/2013 12:14:00 PM

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)
တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္အထိ ရႇိလာၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈထက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမႇ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ပုိမုိမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏႇင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သိရသည္။
ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္မႇ ၂၅ ရက္အထိ တစ္ပတ္အတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၈ ဒသမ ၆၂၁ သန္းရႇိၿပီး နယ္စပ္စခန္းမ်ားမႇ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀ ဒသမ ၃၀၈ သန္း ရႇိသျဖင့္ တစ္ပတ္အတြင္း စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၈ ဒသမ ၉၂၉ သန္း ရႇိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ မႇ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၆၀၉ ဒသမ ၂၂၅ သန္း (၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္) ရရႇိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္အထိ ဆုိပါက စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၁၂၈ ဒသမ ၁၅၄ သန္း (၁၃ ဘီလ်ံ) ေက်ာ္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္မႇ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉၈၀ ဒသမ ၂၃၃ သန္း၊ သြင္းကုန္မႇ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၁၄၇ ဒသမ ၉၂၁ သန္းရရႇိခဲ့သျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)
လက္ရႇိဘ႑ာႏႇစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၅၅၉ ဒသမ ၈၄ သန္းရရႇိရန္ လ်ာထားခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမႇ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ႏႇင့္ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမႇ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ကုန္ဆုံးရန္ ငါးလသာ လုိေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမႇာ လ်ာထားခ်က္၏ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရရႇိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရႇိဘ႑ာေရးႏႇစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရႇိေနၿပီး ယခင္ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ကာလတူ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးဘီလ်ံေက်ာ္ ပုိမုိရရႇိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏႇင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။
ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တုိးတက္ေရးအတြက္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ နယ္စပ္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေနသကဲ့သုိ႔ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ပါ စတင္စစ္ေဆး ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group