ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏႇင့္ မညီသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၈ ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ မၾကာမီ တင္သြင္းမည္ဟု သူရဦးေအာင္ကို ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/02/2013 12:10:00 PM

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏႇင့္ မညီသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၈ ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ဟု တရားစီရင္ေရးႏႇင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ သတင္းေထာက္ မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားရာတြင္ ''ပုဒ္မ ၁၈ ကို လုံး၀ဖ်က္သိမ္းမယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးကို ခြင့္ျပဳေပးၿပီး ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါကို လုံး၀ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ေရႇ႕တစ္ပတ္မႇာ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္မယ္'' ဟု သူရဦးေအာင္ကိုက သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အခုဒီပုဒ္မ ၁၈ ေၾကာင့္ လူေတြအမ်ားႀကီး ေထာင္ထဲေရာက္ေနၿပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲကလည္း ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ကုန္တဲ့အခါမႇာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္မႇ မက်န္ရဘူးဆိုၿပီး အာမခံထားတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကို အာမခံထားတာ....

ဆက္လက္၍ ၎က ''အခုဒီပုဒ္မ ၁၈ ေၾကာင့္ လူေတြအမ်ားႀကီး ေထာင္ထဲေရာက္ေနၿပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲကလည္း ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ကုန္တဲ့အခါမႇာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္မႇ မက်န္ရဘူးဆိုၿပီး အာမခံထားတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကို အာမခံထားတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ပုဒ္ မ ၁၈ ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ တင္မႇာပါ'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ စီတန္းလႇည့္လည္ ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ပုဒ္မေပါင္း ၂၃ ခ်က္ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။
သူရဦးေအာင္ကို ပယ္ဖ်က္မည္ ပုဒ္မ ၁၈ သည္ ''မည္သူမဆို ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရႇိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလႇည့္လည္ျခင္း ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရႇား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို တစ္ႏႇစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးေသာင္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏႇစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မႇတ္ရမည္'' ဟု ပါရႇိသည္။
လက္ရႇိအစိုးရ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏႇင့္ စီတန္းလႇည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒထြက္ၿပီးေနာက္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူခံရသူ အမ်ားအျပား ရႇိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
Eleven Media Group