ခ်င္းအမည္ကို အမ်ဳိးသား အမည္အျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ သေဘာတူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/17/2013 06:20:00 PM


ကေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆

အမည္ အေခၚအေဝၚ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔၏ အမ်ဳိးသား အမည္အျဖစ္ ခ်င္းဟူေသာ အမည္ကို အသုံးျပဳရန္ လက္ခံၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ လူမ်ဳိးေနရာတြင္ ခ်င္းဟုသာ ထည့္သြင္းရန္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်င္းလူမ်ဳိးကို ၅၃ မ်ဳိးလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီ ပါတီက ခ်င္းအစား ဇိုမီးလို႔ ေျပာင္းဖို႔ ထုတ္ျပန္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလုပ္ခဲ့တဲ့ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံမွာ ဇိုမီး၊ လိုင္မီး စတာေတြ မဟုတ္ဘဲ ခ်င္းဆိုတဲ့ အမည္ကိုပဲ အသုံးျပဳဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္” ဟု ယင္းညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဆလိုင္းငယ္ပီးက ေျပာၾကားသည္။

ဇိုမီး၊ လိုင္ဇို၊ လိုင္ စသည္တို႔မွာ ေဒသအေခၚ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု အမည္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းဟူေသာ အမည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳထားသကဲ့သို႔ လူမ်ဳိး ၅၃ မ်ဳိးကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔ အေၾကာင္းကို အဓိကထား ေရးသား ထုတ္ေဝေသာ ခ်င္းေဝါလ္ ဂ်ာနယ္၏ CEO ဦးဆလိုင္းမာန္က ေျပာဆိုသည္။
“ညီလာခံ က်င္းပတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ေန ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံးကို ခ်င္းလူမ်ဳိးလို႔ သတ္မွတ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေၾကာင္းအရာက စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆုံး၊ ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘာလူမ်ဳိး၊ ညာလူမ်ဳိး ကြဲတာ။ ေတာင္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္း ကြဲတယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး” ဟု ယင္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ခူမီးခ်င္းလူမ်ဳိး ဦးပီတာလြယ္လူးက သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္ထိ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမဳိ႕ ကာဆင္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ယင္းညီလာခံသို႔ ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ပႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၊ ခ်င္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား၊ ခ်င္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၇၁ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား ေလ့လာျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတ ကိစၥမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေလ့လာျခင္း၊ တရားဥပေဒေရးရာ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ခ်င္း မ်ဳိးႏြယ္စု ၅၃ မ်ဳိး အေရး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား (အေျခခံ အေဆာက္ အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရး)၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ခ်င္း ဒုကၡသည္မ်ားအေရး၊ အမ်ဳိးသမီး အမ်ဳိးသား တန္းတူ ညီမွ်ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ကာ ခ်င္း တစ္မ်ဳိးသားလုံး စည္းလုံး ညီညႊတ္မႈကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ယင္းညီလာခံ တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
The Voice Weekly