မိန္းမတို႔ ေလာ္လည္ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးေၾကာင္း (၁၃)ပါး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/01/2013 07:12:00 AM၁။ ကိစၥ လုပ္ငန္းတိုင္း၌ ကိုယ္တုိင္ စိုးမိုး လုပ္ကိုင္ အာဏာပိုင္ ျပ႒ာန္းမႈ ရေနျခင္း ။

၂။ ဖခင္၏ အုပ္ထိန္းမႈ လက္ေအာက္၌သာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ရျခင္း ။

၃။ အထူးထူးေသာ ပြဲလမ္းသဘင္တို႔၌ ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲကာ ေနတတ္ျခင္း ။

၄။ ေယာက္်ားေလး အေပါင္းအသင္းတို႔ ႏွင့္ ဝိုင္းဖြဲ႔ကာ တေသာေသာ ရယ္ေမာေနထိုင္တတ္ျခင္း ။

၅။ အိမ္တကာ ေလွ်ာက္လည္ေလ့ရွိၿပီး အလည္အပတ္မ်ားျခင္း ။

၆။ ညအိပ္ ညဥ့္ေန ျဖစ္ေသာ အရပ္တပါး ခရီးေဝးကို အေဖာ္မပါ တစ္ေယာက္တည္း သြားလာတတ္ျခင္း ။

၇။ ေသာ့သြမ္း ေလာ္လည္ေသာ မိန္းမတုိ႔ ႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္း ။

၈။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ကို အတည္တက်မရွိဘဲ ခဏခဏ ေျပာင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ျခင္း ။

၉။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ ေယာက်္ား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ။

၁၀။ မိမိလင္ေယာက္်ားျဖစ္သူက အေျမာင္မယားထားရွိျခင္း ။

၁၁။ မိမိလင္ေယာက္်ား ႏွင့္ သံုးလ ေလးလ စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေကြကြင္းေနရျခင္း ။

၁၂။ ေသရည္ ေသရက္ ေသာက္သံုးတတ္ျခင္း ။

၁၃။ အျခားေယာက္်ားတပါး ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါး ေပါင္းဖက္ရသည္-ဟု အိပ္မက္ မၾကာခဏ မက္တတ္ျခင္း ။

ဘဝတစ္ခုကို အတည္တက် ေနထိုင္္သြားလိုေသာ မိန္းမေကာင္း မိန္းမျမတ္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ဆယ့္သံုးခ်က္တို႔ကို အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္ၿပီး ဘဝတစ္ခုကို ေလးနက္စြာ က်င့္္သံုးေဆာက္တည္ရာ၏ ။
( ဟိေတာပေဒသ )

ဘဝတစ္ခုကို တန္ဖိုးထား ေဆာက္တည္ေသာ မိန္းမေကာင္း မိန္းမျမတ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ ။

Credit to ဝသုႏၶေရ ဤေျမပံသု သိလာထုလည္း

ျမ၀တီ