အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးဇုန္သုိ႔ တ႐ုတ္က စစ္ေလယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/01/2013 11:53:00 AM


30/Nov/2013

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ ၄င္း၏ အသစ္ေၾကညာထားေသာ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးဇုန္သို႔ စစ္ေလယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က ေၾကညာခဲ့သည့္ အဆိုပါ ကာကြယ္ေရးဇုန္သည္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္ဝမ္ (တ႐ုတ္တုိင္ေပ)ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ပုိက္နက္နယ္ေျမ အျငင္းပြားရာ ေဒသကို လႊမ္းၿခံဳထားသည္။ အဆုိပါ ကာကြယ္ေရးဇုန္သုိ႔ ျဖတ္သန္းေသာ ေလယာဥ္အားလံုးသည္ ပ်ံသန္းေရး အစီအစဥ္မ်ား ဖိုင္မွတ္တမ္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိယ္တိုင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ အစီအမံမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္တုိ႔က ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ စစ္ေလယာဥ္မ်ား ၄င္းေဒသ၌ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ အဆုိပါ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးဇုန္အတြင္း ကင္းလွည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သတိေပး ေလယာဥ္တစ္စင္း ေစလႊတ္တပ္ျဖန္႔ ခ်ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလတပ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်န္က်င္းက ေျပာၾကားသည္။ တ႐ုတ္ေလတပ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ေရန္ ေလေၾကာင္း သတိေပးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

BBC Burmese