တယ္လီေနာက သုံးရက္အတြင္း လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ အလုပ္အင္တာဗ်ဴး ေခၚမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/01/2013 11:33:00 AM


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉

တယ္လီေနာျမန္မာက ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔တို႔တြင္ အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို အင္တာဗ်ဴး ေခၚယူ၍ ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွ ဝန္ထမ္းေရးရာ အရာရွိခ်ဳပ္ Ms.Tipayarat Kaewsringarm က ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ Telenor Career Seminar ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ တယ္လီေနာျမန္မာ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Telenor Career Seminar ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ Ms.Tipayarat Kaewsringarm တို႔က လူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ စိတ္ပါ ဝင္စားသူမ်ားကို ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေဟာေျပာ ပို႔ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္း အင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ Test မ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
“ေဟာေျပာပြဲမွာ CV ပါတင္လို႔ရတာ ေကာင္းတယ္။ ပညာရွင္ေတြ ေျပာတာကို နားေထာင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ဘာလုပ္သင့္လဲဆိုတာ ေ႐ြးခ်ယ္လို႔ ရတာေပါ့” ဟု တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏ Marketing ဌာနတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္ေနသူ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေဒၚဇာဇာလိႈင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိး ဝန္ထမ္း ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခန္႔အပ္မည္ဟု ကတိေပးထားေသာ တယ္လီေနာျမန္မာက ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရက ခ်ထားေပးမည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly