သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဒီဇင္ဘာ ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/01/2013 12:05:00 PM


 သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဓာတ္ပံု- ျပန္ၾကားေရး ဝက္ဆုိက္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းေျပာေလ့ရွိတာမွာ အခု ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔
ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းမွာေတာ့ အစုိးရ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္း ဘယ္လုိ တုိးတက္မႈေတြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တာေတြ ကို အစခ်ီၿပီး ေျပာထားပါတယ္။

လတ္တေလာ ႀကိဳးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ လက္မွတ္ထုိးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ကိစၥေတြလည္း ထည့္သြင္း ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား ေန႔ကို ေထာက္ျပၿပီး အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥေတြလည္း ေျပာဆုိသြားပါေသးတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ယခုလ ေရဒီယိုကေန ျပည္သူလူထုထံ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားတဲ့ အစီအစဥ္မွာ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ျဖစ္ ထြန္း ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရရွိထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားဟာ ၂ ႏွစ္
ေက်ာ္ ကာလကုိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေရာက္ရွိလာတာနဲ႔အညီ သိသာတဲ့ အဆင့္ တစ္ခု သို႔ ေရာက္ေနၿပီဆုိတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ျငင္းဆုိလုိ႔မရတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလုံးအေနနဲ႔ အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာ၊ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနတဲ့ၾကားထဲက ႀကိဳးစားတက္လွမ္း ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကလည္း ျငင္းဆုိလုိ႔မရတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

အခု ရရွိထားတဲ့ အဆင့္ဟာဆုိရင္ မ်ဳိးေစ့အဆင့္ကေန အစုိ႔အေညွာက္ ေပါက္တဲ့အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီ လုိ႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစုိ႔အေညွာက္ဘဝကေန အဆင့္ဆင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြားဖုိ႔ ဆုိတာ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး မျဖစ္မေန ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမယ့္ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥဟာ တျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမရွိဘဲ၊ လက္ရွိျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲမ်ား ခုိင္မာၿပီး အသြင္ကူုးေျပာင္းေရးကိစၥအရပ္ရပ္ လမ္းမွန္ကမ္းမွန္ျဖစ္ေစဖုိ႔ မိမိတုိ႔အားလုံး မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္ေတြ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားအားလုံးမွာ တာဝန္ရွိပါ တယ္။

ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ အသြင္းကူးေျပာင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ဒီအဆင့္ကုိ ေရာက္လာဖုိ႔ဆုိတာ အစုိးရ တစ္ဖြဲ႔ တည္းရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈနဲ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစုိးရ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏုိ္င္ငံေရး ပါတီမ်ား နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ မ်ား၊ တပ္္မေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီက က်ရာက႑ကေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ဝုိင္းဝန္း အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကလုိ႔ ယခုလုိအေျခအေနကုိ တက္လွမ္း ႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမွာ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ထြန္းမႈအဆင့္ဆင့္ကုိ ေရရာေသခ်ာတဲ့ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ခုိင္ခုိင္မာမာ ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ဆုိရင္ မိမိတုိ႔ထားရွိရမယ့္ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာလည္း ခုိင္မာတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ေတြပါ၀င္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ထားရွိရမယ့္ တူညီတဲ့ ရည္းမွန္းခ်က္ေတြဟာ လက္ေတြ႔က်ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ မ်ဳိးဆက္အတြက္ သာမကဘဲ ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ အတြက္ပါ ခုိင္မာတဲ့၊ အာမခံ ခ်က္ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအနာဂတ္ ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အေျခခံေကာင္းမ်ား ပါ၀င္တဲ့ အုတ္ျမစ္ေတြ ခ်ေန
ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရႈျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိ၀င္ဘာလ အတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ရွင္းလင္းတင္ျပ လုိပါတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ EU-Myanmar Task Force ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေရး၊ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ရွိၿပီး ျပည္သူအမ်ားကုိ အက်ဳိးျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္ ပုိင္ဆုိင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ေတြကေနတဆင့္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း
ေဆာင္ ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ေရးနဲ႔ အျမစ္တြယ္ခုိင္မာေရး၊ မတူညီ ကဲြျပားမႈေတြ ရွိေနတဲ့ မိမိတုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တန္းတူရည္တူရွိမႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိေရး၊ လူမ်ား စု က လူနည္းစုရဲ႕ လုိလားခ်က္ မ်ားကုိ အေလးထားေရး၊ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ၿပီး တည္ၿငိမ္မႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး
ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ ႏုိင္ငံသား အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ တုိးတက္
ျမင့္မား လာေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ မိေရး ဆုိတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားဟာ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ EU-Myanmar Task Force ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအစုအဖဲြ႔မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း အဆင့္ဆင့္ အလႊာေပါင္းစံု ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔လည္း သိရွိရပါတယ္။

EU- Myanmar Task Force ကို ဖဲြ႔စည္း ႏိုင္ျခင္းဟာ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အၾကား ေရရွည္ ခိုင္မာတဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ အစျပဳ ထူေထာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ အခ်ိန္ကာလလို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔၊ သိကၡာရွိတဲ့ မိသားစု၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကမၻာ့မိသားစု
ႏုိင္ငံမ်ား အၾကား ျပန္လည္၀င္ေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ အခုလို ဘက္စံုဆက္ဆံေရး ပံုစံတစ္ခု အစျပဳ
ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဥေရာပသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ မိမိအစိုးရ တာ၀န္ရွိ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မ်ားမၾကာမီကာလ မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ ကမၻာ့ မိသားစုအလယ္မွာ သိကၡာရွိတဲ့၊ တာ၀န္သိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း အေလးအနက္ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ လိုင္ဇာေဒသမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႔
ေပါင္းစံု ပါ၀င္တဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ သမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပဲြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေပါင္းစံုတို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားဟာ လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီး တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္
ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမစ္ႀကီးနားေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဒီဇင္ဘာလမွာ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေပါင္းစံု ဘားအံၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြး ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်နိုင္ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကားကာလမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျမန္ဆန္သြက္လက္ေစဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႔အစည္းေပါင္းစံုက တာဝန္ေပးအပ္ထားတဲ့ အလုပ္အဖြဲ႔တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း
ေပါင္း စံု အေျချပဳရာေဒသ အားလံုးကို သြားေရာက္ညွိႏိႈင္းလွ်က္ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိထား ပါတယ္။

အခုလို ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဟာ မိမိတုိ႔အားလံုး လက္တြဲပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ အေပၚမွာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးရဲ႕ ထက္သန္ေသာ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ကို ျပသေနျခင္း ျဖစ္ တယ္ လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႐ႈျမင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

အလ်ဥ္းသင့္လုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ဒီေနရာမွာ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စတင္ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

ဖိတ္ေခၚခဲ့တဲ့ အစဦး ကာလေတြမွာ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ မယံုၾကည္မႈ၊ သံသယျဖစ္မႈေတြ မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလမွာ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ ငန္း စဥ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ တက္လွမ္းႏုိင္ျခင္းဟာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုး ရဲ႕ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ကို အေျခခံတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားလို႔ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္ရွိေနေသးတဲ့ သံသယေတြ၊ မယံုၾကည္မႈေတြ၊ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ၿပီး မွန္ကန္ တဲ့ ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တုိင္းရငး္သားမ်ားရဲ႕ လုိလားခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းဖုိ႔ အခိုင္အမာ သံႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလုိတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ယခု တစ္ႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းတာဟာ စိတ္ရင္း
ေစတနာ မွန္ကို အေျချပဳတဲ့၊ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းဖုိ႔ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ျဖစ္တဲ့ တျပည္လံုး အတုိင္း အတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ မူေဘာင္ သေဘာ တူညီမႈ ရယူျခင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ျခင္းတုိ႔ကို အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုိ႔ လိုအပ္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားျဖစ္ထြန္းမႈ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစည္းၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္ နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ စတင္ထိေတြ႔ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ယခုလုိ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႀကိဳဆုိအားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါ တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ က်င္းပမယ့္ ဘားအံ ညီလာခံမ်ားကေန အစြန္းတရားမ်ား ကို ေရွာင္ႏုိင္တဲ့ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားက တဆင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္လိုက္ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါ တယ္။

လက္ရွိ အစုိးရလက္ထက္မွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္ေဒသ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးနဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားလုိတာကေတာ့ ေက်းလက္ေဒသ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးကုိ အမ်ဳိးသား အဆင့္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး တည္ေဆာက္မႈရဲ႕ အေျခခံအက်ဆုံး လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ သုံးေရ ရရွိေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ရွိေနၿပီးျဖစ္တဲ့ ေရအရင္းအျမစ္ မ်ားစြာကုိ ေပါင္းစည္းထား သည့္
ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္နဲ႔ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ အမ်ဳိးသားေရး လုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္။

ဒါ့အျပင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ အခါမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အရးႀကီး ဆုံး အခ်က္လုိ႔ ရႈျမင္တဲ့ ကိစၥရပ္ကေတာ့ လက္ေတြ႔ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္တဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈေတြ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ ေပးျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အေရး ကုိ
ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ အစြန္းႏွင့္ ျမန္ဆန္ လြန္းသည့္အတြက္ အလွမ္းက်ယ္ အလယ္လပ္တဲ့ အစြန္းႏွစ္ပါး ကုိ ေရွာင္ရွားၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ယခု ပစၥဳပၸန္အေျခအေနနဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ အက်ဳိးအျပစ္တုိ႔ကုိ ရႈျမင္သုံးသပ္ကာ ႏုိင္ငံေရး ရင့္က်က္မႈရွိရွိ၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်နဲ႔ ယခု ရရွိထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အားျဖည့္ရာ ေရာက္ေစမယ့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားနဲ႔ ကုိင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။

တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ဟာ ဆုိရင္ ၉၃ ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမ်ဳိးသားေန႔ အခါသမယမွာဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အတိတ္ကာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ႏုိးၾကားလာမႈေတြဟာ ျပည္သူမ်ားအၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္ႏိုးၾကားမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္လိုမႈေတြကို ျမင့္မားလာခဲ့ ေစတယ္ဆိုတာကို ျပန္လည္ အမွတ္ရ ၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံၿပီး စတင္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈ၊ ဒီႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားမႈကို အေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၊ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈအားနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ရယူႏိုင္ခဲ့သလိုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးအေနနဲ႔ ယခုအခ်ိန္မွာလည္း လြတ္လပ္ေရး ရယူစဥ္ကာလကလို အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ အားတစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး မိမိတို႔ ျမင္ေတြ႔လိုတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ဆုိရင္ လက္ရွိရရွိထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္း အလဲမ်ားနဲ႔ ျဖစ္စဥ္ေတြ ဆက္လက္ရွင္သန္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒီလိုဆက္လက္ရွင္သန္မွလဲ ခုိင္မာတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္ကို တက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ ျပည္သူလူထု အမ်ားစု လိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပီျပင္စြာ ေပၚေပါက္လာေစေရးနဲ႔ အျမစ္တြယ္ ခုိင္မာေစေရးအတြက္ လက္ရွိျဖစ္စဥ္ေတြ ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္၊ ခုိင္မာတဲ့ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး အဆင့္ဆင့္ကို တက္လွမ္း ႏိုင္ေအာင္၊ အမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီညႊတ္မႈအားနဲ႔ တည္ေဆာက္ သြားၾကပါလို႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပခြင့္ ရခဲ့တဲ့ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႀကီး ကို ေနျပည္ေတာ္ ဝဏၰသိဒၶိအားကစားကြင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း (၄၄) ႏွစ္ၾကာၿပီးမွ က်င္းပျပဳလုပ္ခြင့္ရခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ငါတို႔ လုပ္ႏိုင္ တယ္လို႔ ဂုဏ္ယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေဝးကေန လာေရာက္ၾကတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ အာဆီယံမိသားစုဝင္ အားကစားသမားေတြကို ကူညီၾကဖို႔၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကဖို႔ မိမိတို႔မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကဖို႔နဲ႔ အားကစား ၿပိင္ပြဲမ်ားမွာ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသစြာ မွ်မွ်တတ အားေပးၾကဖို႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ အပ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ဧရာဝတီ Myanmar News