အေသးစား က်ားသစ္မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ ေၾကာင္မ်ဳိးစိတ္သစ္ ေတာင္အေမရိက တုိက္တြင္ ေတြ႔ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/01/2013 11:13:00 AM


ေတာင္အေမရိကတုိက္တြင္ Oncillas အမည္ရွိ အေသးစား က်ားသစ္ မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ ေၾကာင္မ်ဳိး စိတ္သစ္ တစ္မ်ဳိးကုိ သုေတသီမ်ားက ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Oncillas မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ ေၾကာင္မ်ားသည္ အျပင္ပန္း သြင္ျပင္တူညီမႈ ရွိေသာ္ျငားလည္း ယင္းမ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ား အားလံုးသည္ တူညီမႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုေတြ႕ရွိေသာ မ်ဳိး စိတ္သစ္သည္ ေတာင္အေမရိကတုိက္ရွိ မတူကြဲျပားေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေနထုိင္ က်က္စားသည့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ အေသးစား က်ားသစ္ မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ ေၾကာင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

Oncillas ေၾကာင္မ်ဳိးႏြယ္မ်ားသည္ တစ္မူ ထူးျခားေသာ မ်ဳိးစိတ္သစ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ အရ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရမည္၊ မေပးရမည္ ဆုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဘရာဇီး ႏုိင္ငံ Pontifical Catholic တကၠသုိလ္မွ သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္သူ အီဒူ အာဒုိအီဇီရစ္ခ္က ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ယင္းမ်ဳိးစိတ္ ႏွစ္ခုလံုးသည္ ခႏၶာကုိယ္တြင္ အဝါေရာင္ အေမြးအမွင္မ်ားႏွင့္ အမည္းေရာင္ အကြက္မ်ား ရွိၿပီး အပင္ေပၚသုိ႔ သြက္လက္ ခ်က္ခ်ာစြာ တက္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ရွဥ့္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေသးစား ႏုိ႔တုိက္သတၱဝါမ်ားႏွင့္ငွက္မ်ားကုိ စားေသာက္ ေနထုိင္ၾကေၾကာင္း Michigan တကၠသုိလ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းမ်ဳိးစိတ္ ႏွစ္ခုလံုးသည္ ေတာင္အေမရိက တုိက္တြင္ ေနထုိင္က်က္စားေသာ အေသးစား ေၾကာင္မ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ား အနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္မွာ သံုးကီလုိဂရမ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ မ်ဳိးစိတ္သစ္ကုိ Leopardus guttulus ဟု အမည္ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ