ဆီးဂိမ္းစ္မတုိင္မီ ၿမိဳ႕ၾကီး ၃ၿမိဳ႕တြင္ Set Top Box စက္မ်ား အခမဲ့ေပးေဝသြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/01/2013 04:46:00 PM


ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႕ ေၿပာင္းလဲထားသည့္ ၿမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ၿမင္
သံၾကားထုတ္လႊင့္မွဳအစီအစဥ္မ်ားကို ဖမ္းယူႏိုင္မည့္ Set Top Box စက္မ်ား
ကို ေနၿပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အခမဲ့ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္
ၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ သိရသည္။

ၿမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ၿမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္မွဳအစီအစဥ္မ်ားကို ရိုးရိုး အင္
တာနာ ဖမ္းယူမွဳမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႕ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္
ေန႕မွ စတင္ေၿပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ထုတ္လႊင့္မွဳစနစ္သစ္ကို ဖမ္းယူႏိုင္မည့္
စက္မ်ားကို အထက္ပါၿမိဳ႕ၾကီးသံုးၿမိဳ႕တြင္ အခမဲ့ ၿဖန္႕ခ်ိသြားရန္စီစဥ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

အဆိုပါၿဖန္႕ခ်ိမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ မက်င္းပမီ ၿဖန္႕ခ်ိသြား
မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရိုးရိုးအင္တာနာစနစ္မွ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ DVB-T2 စနစ္သို႕ေၿပာင္း
လဲထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမအဆင့္အေနၿဖင့္ စက္ရံု ၃ရံုကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ၊တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို DVB-T2 စနစ္ထုတ္လႊင့္ ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ဟုၿပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွသိရသည္။

ပထမအဆင့္အေနၿဖင့္ ၿမိဳ႕ၾကီး၃ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၂၆၅၁၈၄ ႏွင့္ လူမွဳ အဖြဲ႕အစည္း ၃၉၇၆၀ ကို ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲမတုိင္မီ Set Top Box မ်ားကိုအခမဲ့ ေပးေဝသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ယခုလို ေပးေဝရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုအတြက္ တစ္လဝင္ေငြတစ္သိန္းငါးေသာင္းေအာက္ ရရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ခံစားခြင့္ရရွိမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၊စီးပြားၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ ေနၿခင္းမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း ၊စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘူတာရံု စသည့္အမ်ားၿပည္သူမ်ား
ၾကည့္ရွဳႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ လည္းတပ္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေအဝမ္း
TechSpace Journal